Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Migračná poltika EU (TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MIGRÁCIE, MEDZINÁRODNÝ POHYB PRACOVNÝCH SÍL, MIGRAČNÉ POLITIKY ŠTÁTOV EÚ)

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13896
Posledná úprava
22.09.2021
Zobrazené
3 561 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Migrácia je jav, ktorý našu spoločnosť sprevádza už od pradávna. Nie je novým pojmom, aj keď sa jej rozvoj nepochybne spája s procesom globalizácie. Integračné procesy a postupné rozširovanie sa Európskej únie kladú migrácii nové podmienky a je zaujímavé pozorovať prístupy jednotlivých členských krajín k prínosom ale aj problémom, ktoré sa s migráciou spájajú. Cieľom tejto bakalárskej práce je poskytnúť čitateľovi prehľad o súčasnom vývoji migrácie v rámci EÚ a zároveň načrtnúť stručný pohľad na vznikajúcu spoločnú migračnú a azylovú politiku Európskej únie. Problematika migrácie sa týka všetkých štátov, a preto je nevyhnutné poznať dopady, prínosy a riziká, ktoré sa s ňou spájajú, ako aj možnosti jej regulácie. Takto budeme môcť lepšie využiť potenciál migrujúcich osôb a zároveň kontrolovať a ovplyvňovať migračné toky želaným smerom a tak minimalizovať negatívne dôsledky migrácie.

Problematikou migrácie sa zaoberajú rôzne organizácie celosvetového významu. Medzi ne patrí napr. OSN so svojim špecializovaným Úradom vysokého komisára pre utečencov, Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ale aj Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj. Pri písaní práce som čerpala z dostupných informácií a databáz spomínaných organizácií ako aj domácej i zahraničnej literatúry ako aj materiálov a analýz prístupných na internetových stránkach.
...

Kľúčové slová:

migrácia

politika

migračná politika

azyl

azylová politika

práca

pacovná sila

EHS

OECD

OSN

prisťahovalectvo

remitencia

ekonomika

demografia

Schengen

Haagsky programObsah:
 • ABSTRAKT
  PREDHOVOR
  VYHLÁSENIE
  Zoznam použitých skratiek:
  Úvod
  1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MIGRÁCIE
  1.1. Migrácia a pojmy s ňou spojené
  Definícia migrácie
  1.1.1. Členenie migrácie
  1.1.2. Profil imigranta
  1.2. Migračné pohyby vo svete
  1.2.1. Súčasnosť
  1.3. Motivačné faktory migrantov
  1.3.1. Ostatné delenia
  2. MEDZINÁRODNÝ POHYB PRACOVNÝCH SÍL
  2.1. Efekty z pohybu pracovných síl
  2.1.1. Dôsledky imigrácie na prisťahovalecké krajiny
  2.1.2. Dôsledky emigrácie na vysťahovalecké krajiny
  2.2. Demografický vývoj
  2.3. Vývoj liberalizácie pohybu osôb
  2.3.1. Voľný pohyb ekonomicky činných osôb
  2.3.2. Študenti, dôchodcovia a iné nezárobkovo činné osoby
  2.3.3. Uznávanie kvalifikácií
  2.3.4. Schengenská dohoda
  3. MIGRAČNÉ POLITIKY ŠTÁTOV EÚ
  3.1. Pracovný plán z Tampere
  3.2. Haagsky program
  3.3. Migračné pohyby EÚ - 8 do pôvodných štátov EÚ - 15
  1.1.1. Prvá skupina krajín
  1.1.2. Druhá skupina krajín
  1.1.3. Tretia skupina krajín
  Záver
  Prílohy
  POUŽITÁ LITERATÚRA

Zdroje: