Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Deskriptívna geometria - cvičenia

«»
Prípona
.doc
Typ
výpočet
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4835
Posledná úprava
21.10.2017
Zobrazené
5 347 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Elipsa
1. Je daná elipsa e hlavnou osou a ohniskom (e(AB,1F)).
a) záhradníckou konštrukciou zostrojte niekoľko bodov elipsy e
b) narysujte aspoň 4 dotyčnice k danej elipse
c) načrtnite celú elipsu
d) k jednej dotyčnici zostrojte pätu P kolmice vedenej z ohniska 1F (resp. 2F) a bod Q, súmerne združený s ohniskom 1F (resp. 2F) podľa danej dotyčnice. Akú množinu bodov budú tvoriť takéto body P a Q, zostrojené ku všetkým dotyčniciam elipsy e?
2. Je daná elipsa e(AB, CD) a bod R. Zostrojte dotyčnice elipsy e prechádzajúce bodom R.
3. Je daná elipsa e(AB, CD) a priamka s. Zostrojte dotyčnice elipsy e, ktoré sú rovnobežné s danou priamkou s.
4. Zostrojte elipsu e, ktorá je daná ohniskami 1F, 2F a dotyčnicou t.
5. Zostrojte elipsu e, ktorá je daná ohniskom 1F a troma dotyčnicami.
6. „Narysujte“ elipsu e(AB, CD) pomocou oskulačných kružníc.
7. Načrtnite elipsu e danú združenými priemermi KL, MN s využitím:
a) osembodovej konštrukcie b) priečkovej konštrukcie

Kľúčové slová:

deskriptívna geometria

deskriptiva

rovina

kužeľoúsečky

cykloidy

priamky

telesá

geometriaObsah:
 • Lineárne transformácie v rovine, osová afinita
  Kužeľosečky - ohniskové definície a konštrukcie, obraz kužeľosečky v osovej afinite
  Jednoduché geometrické telesá - rovinné rezy, prienik priamky a telesa.
  Mongeovo premietanie
  Axonometria, typy axonometrie, obraz kružnice v axonometrii, zárezová metóda v kolmej axonometrii
  Zobrazovanie a rezy elementárnych plôch a telies
  Cykloidy, skrutkovice a iné technické krivky
  Rotačné, skrutkové, priamkové a translačné plochy
  Úlohy na opakovanie stredoškolského učiva
  Literatúra

Zdroje:
 • Oravec, G. - Rybár, J.: Základy deskriptívnej geometrie. Bratislava: ES SVŠT, 1981.
 • Zámožík, J. - Vranková, E. - Mišútová, M. - Markechová, I.: Základy počítačovej grafiky - geometrická problematika. Bratislava: ES STU, 1999.
 • Medek,V. - Zámožík, J.: Konštruktívna geometria pre technikov. Bratislava: Alfa, 1978.
 • Oravec, G. a kol.: Konštruktívna geometria. Bratislava: Alfa, 1987.
 • Urban, A.: Deskriptívní geometrie I. Praha: SNTL, 1982.
 • Vranková, E. a kol. : Geometria 1. Trnava: PdF TU, 2003.
 • Kraemer, E.: Zobrazovací metody I, II. Praha: SPN, 1991.