Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
9 nových

Tvorba, respektívne zdokonaľovanie organizačnej štruktúry riadenia priemyselných podnikov

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
4,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6021
Posledná úprava
07.08.2017
Zobrazené
2 905 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Organizačná štruktúra riadenia systému tvorí základňu systému riadenia, umožňuje ho, ale aj zjednodušuje a uľahčuje.
Organizačná štruktúra riadenia je nevyhnutným predpokladom vykonávania procesu manažmentu. Proces manažmentu môže prebiehať iba v rámci zodpovedajúcej OŠR.
Avšak na tento proces môže pôsobiť aj negatívne, ak nezodpovedá jeho požiadavkám, ale zaostáva za ním. V takom prípade je potrebné vykonať zmeny v OŠR, ktoré by vytvorili podmienky pre účinný priebeh procesu riadenia.

Kľúčové slová:

deľba práce

organizačná štruktúra riadenia

manažment

podniková kultúra

pracovisko

priemyselné podnikyObsah:
 • Úvod -6-
  1. Teoreticko - pojmová charakteristika riešenej problematiky -7-
  1.1. Organizovanie : ako sled deľby práce & koordinácie -7-
  1.2. Šesť organizačných dielčích systémov v organizácii deľby práce podľa mintzberga -8-
  1.2.1. Strategická špička -9-
  1.2.2. Stredná línia -9-
  1.2.3. Prevádzkové jadro -10-
  1.2.4. Technoštruktúra -10-
  1.2.5. Podporujúce zložky -11-
  1.2.6. Podniková kultúra -11-
  1.3. Šesť zásadných organizačných koordinačných mechanizmov podľa mintzberga -12-
  1.3.1. Koordinácia pomocou obojstranného zladenia -12-
  1.3.2. Koordinácia pomocou priamych pokynov -13-
  1.3.3. Koordinácia pomocou štandardizácie pracovných procesov -13-
  1.3.4. Koordinácia pomocou štandardizácie pracovných výsledkov -13-
  1.3.5. Koordinácia pomocou štandardizácie kvalifikácie spolupracovníkov -14-
  1.3.6. Koordinácia pomocou štandardizácie pracovných noriem -14-
  1.3.7. Koordinačné mechanizmy -15-
  1.3.8. Výhľad -16-
  1.4. Deľba práce a koordinácia -16-
  1.4.1. Organizačné tvorivé parametre podľa mintzberga -16-
  1.5. Tvoriace parametre v závislosti od dominantnej organizačnej štruktúry -20-
  1.5.1. Mintzbergov model organizačnej štruktúry ako analytický inštrument -21-
  1.5.2. Skúmanie analytických organizačných foriem -21-
  1.6. Hlavné charakteristiky organizačných štruktúr -21-
  2. Analýza súčastného stavu organizačnej štruktúry riadenia v imc slovakia, s.r.o. považská bystrica -25-
  2.1. Vznik a história podniku -25-
  2.2. Charakteristika výrobnej jednotky -27-
  2.3. Charakteristika dodávateľov a odberateľov -28-
  2.4. Ľudské zdroje -29-
  2.5. Organizačná štruktúra podniku imc slovakia, s.r.o -32-
  2.6. Analýza súčasného stavu na montážnom pracovisku č.2 -34-
  2.6.1. Charakter pracoviska a pracovníkov -34-
  2.6.2. Úlohy montážneho pracoviska -35-
  2.6.3. Problémy pri realizácii zadaných úloh -36-
  3. Návrh optimalizácie organizačnej štruktúry riadenia v imc slovakia, s.r.o. považská bystrica -37-
  4. Zhodnotenie navrhovaných riešení -39-
  Záver -40-
  Zoznam bibliografických odkazov -41-
  Prílohy -42-

Zdroje:
 • Bartscher T, Institut fuer Mittelstandsforschung, unveroeffentliches Manuskript, Lueneburg, 1995
 • Čambál M, Holková A., Manažérstvo podniku. Bratislava : vydavateľstvo STU
 • Kachaňáková A., Riadenie ľudských zdrojov - ľudský faktor a úspešnosť podniku. Bratislava: Sprint, 2001.
 • Mintzberg H, Die Mintzberg-Struktur. Landsberg, 1992
 • Mintzberg H, Mintzberg on Mangement. Inside our Strange world of Organiyations. New York, 1989
 • Papula J., Minimum manažéra alebo profesia, ktorá stojí zato.1.vydanie. Bratislava: Elita, 1995.
 • Sedlák M. Manažment, Bratislava : Elita, 1997.
 • Tomek G., Vávrová V., Řízení výroby Praha : Grada Publishing, 2000.