Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Základy komunikácie (skriptá + testy)

«»
Prípona
.zip
Typ
skriptá
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
1,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48273
Posledná úprava
03.08.2023
Zobrazené
303 x
Autor:
Podko
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Pojem komunikácia má viacero významov. Neustále sa s ním v živote stretávame a väčšinou si predstavíme internetové alebo telefonické spojenie. V skriptách sme sa sústredili na sociálnu komunikáciu a položili sme si niekoľko otázok, ktoré vyplynuli z bežného života i pedagogickej praxe. Vieme navzájom komunikovať? Vieme sa rozprávať? Alebo už vplyvom internetu, videa a televízie sa charakter sociálnej komunikácie natoľko zmenil, že nám komunikácia robí problémy? Stačí si uvedomiť, aká problematická je často komunikácia s vlastnými rodičmi, starými rodičmi. Zoznamujeme sa prostredníctvom anonymného internetu, takže nie je problém nájsť si za partnera (partnerku) hoci aj ľudožrúta, pozri nedávny prípad v Nemecku. Ale nakoniec sa aj tak musíme stretnúť zoči - voči.
Študentovi Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, predkladáme skriptá Úvod do základov sociálnej komunikácie. Úlohou textu nie je nahradiť štandardné knihy, ani neponúka riešenie všetkých problémov týkajúcich sa základov komunikácie.
Kolektív autorov si stanovil za cieľ predovšetkým prehľadne a didakticky primerane vysvetliť látku, ktorá sa preberá v prvom ročníku. Dôraz kladieme na zrozumiteľnosť, nakoľko fakultu navštevujú absolventi z rôznych stredných škôl - od gymnázií a stredných odborných škôl až po stredné odborné učilištia a študenti externého štúdia.
Tým, ktorí sa s uvedeným textom stretnú prvý a pravdepodobne aj poslednýkrát, poskytne dostatok informácií o predmete a oboznámi ich so základnou literatúrou o sociálnej komunikácii. Študentom, ktorí sa otázkam sociálnej komunikácie aj naďalej budú venovať, uľahčí ďalšie štúdium v odbore a poskytne základné vedomosti o odbore. Inými slovami, skriptá zdôraznia tie aspekty, ktoré v učebniciach často chýbajú, alebo sú ľahko prehliadnuteľné.
Hoci sociálna komunikácia je interdisciplinárna, z dôvodu prehľadnosti abstrahujeme od elementárnych informácií z biológie, anatómie, etnológie atď.
...

Kľúčové slová:

komunikácia

základy komunikácie

interkacia

reč

dialóg

mimika

posturológia

rozhovor

empatia

stres

asertivita

pohovor

proxemika

haptika

imageObsah:
 • Úvod 4
  1. Interakcia a komunikácia (Libor Bernát) 8
  2. Reč (Kvetoslava Mojtová a Libor Bernát) 15
  3. Dialóg (Andrej Rajský) 23
  4. Nonverbálne správanie 30
  a) úvod (Libor Bernát)
  b) mimika (Libor Bernát) 31
  c) kinezika (Libor Bernát) 36
  d) posturológia (Eva Olšavská a Libor Bernát) 40
  e) proxemika (Marek Mocker) 43
  f) haptika (Libor Bernát) 48
  g) image (Libor Bernát) 51
  h) tón reči (Libor Bernát) 55
  i) záver (Libor Bernát) 56
  5. Posudzovanie osobnosti (Libor Bernát) 59
  6. Komunikačné štýly (Libor Bernát) 67
  7. Typy rozhovorov (Juraj Fischer) 73
  8. Stratégia konania (Marek Mocker) 80
  9. Empatia (Juraj Fischer) 83
  10. Stres (Libor Bernát) 88
  11. Konflikt (Libor Bernát) 93
  12. Asertivita (Eva Odlerová) 99
  13. Taktické konanie (Marek Mocker) 106
  14. Prijímací pohovor (Marek Mocker) 112
  Záver 119
  Literatúra 120

Zdroje:
 • PhDr. Th Mgr. Libor Bernát, CSc., Doc. PhDr. Eva Odlerová, PhD., Mgr. Andrej Rajský, Mgr. Marek Mocker, Mgr. Eva Olšavská, Mgr. Juraj
 • Fischer, PaedDr. Kvetoslava Mojtová: Základy komunikácie, 2007, 128 s., Vydavateľstvo STU, Bratislava, ISBN 978-80-227-2594-1