Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 690   projektov
0 nových

Zloženie komunálneho odpadu - seminárna práca

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7608
Posledná úprava
12.04.2018
Zobrazené
1 233 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ľudstvo má dostatočné vedomostné a technologické zdroje na riešenie veľa zložitých problémov, no naučili sme sa riešiť zložité technologické problémy, no rozvojom technológií a ekonomiky nám pribudol ďalší zdanlivo jednoduchý problém: Čo z odpadom, ktorý ľudstvo čo raz viac produkuje? Často sa pod odpadom predstavíme iba náš smetiak kontajner pred naším domom do ktorého vysýpame smeti.
Čím je vyspelejšia spoločnosť, čím je vyššia aj životná úroveň tým aj viac odpadu produkujeme. Toto by nebol až taký neprekonateľný problém, ale s „dobou“ kráča aj odpad. Keby, že sa spýtame našich predkov čo si predstavujú pod pojmom odpad v mojom prostredí tak by určite vymenovali odpad, ktorý môžeme definovať ako rozložiteľný, no v dnešnej dobe je najviac práve cudzorodého odpadu ako sú plasty a iné chemické zlúčeniny vyprodukované pravé moderným trhovo sa správajúcim človekom a tu je ten najväčší problém. Príroda si s takýmto odpadom sama nepomôže, lebo plast, alebo iná chemická latka sa nevie v prírode rozložiť a vždy zostane prírode ako cudzorodá látka.
Mnoho ľudí si to neuvedomuje, ale odpad predstavuje vážnu hrozbu pre ďalší vývoj našej civilizácie. Väčšina považuje odpad ako problém len pred ich blokom alebo domom. Keď odpad odvezú, prestáva existovať. Skutočnosť je ale iná. Vysoko konzumný spôsob nášho života sa odráža na hromadení odpadu, ktorý potom vytvára problémy s jeho uskladnením.

Kľúčové slová:

komunálny odpad

domáci odpad

škodlivé látky

katalóg odpadov

odpadObsah:
 • Úvod 2
  1 Základné pojmy 3
  2 Vznik komunálneho odpadu 4
  2.1 Vznik komunálneho odpadu podľa komodít 6
  3 Zloženie komunálneho odpadu 7
  3.1 Prúdy komunálneho odpadu podľa nového
  Katalógu odpadov 7
  3.2 Domáci odpad 10
  3.3 Zloženie biologického odpadu 11
  3.4 Obsah škodlivých látok 12
  4 Nakladanie s komunálnym odpadom 12
  Záver 13
  Zoznam bibliografických odkazov 14

Zdroje:
 • Hegyi, L.: Zem nie je na jedno použitie, Púchov, Zelená linka 1999
 • Hradecká, H. a kol.: Ekologická výchova odpadového hospodárstva, Praha, Agentúra Koniklec 1996
 • Braun, Ch.: Odpad. Viedeň, Arge 1992
 • Zálohovanie zníži množstvo odpadu na Slovensku; ENVIROMAGAZÍN; ročník 8/2003; str. 12