Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Asertivita a asertívna komunikácia

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
32 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41197
Posledná úprava
16.12.2012
Zobrazené
2 347 x
Autor:
natanjahu
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
"Asertivita " je téma aplikovateľná na život každého človeka, pretože každý z nás sa doma alebo na pracovisku stretáva s ľuďmi, s ktorými musí komunikovať. V interpersonálnych vzťahoch sa často ľudia stretávajú so situáciami, ktoré sú im nepríjemné. Všetci sa tieto situácie snažíme riešiť, nie vždy však správnym spôsobom. Dochádza potom k rôznym nedorozumeniam a konfliktom. Zvládanie technik asertívneho správania môže značne zlepšiť komunikáciu a teda aj vzťahy medzi ľuďmi. Asertívne správanie podporuje rovnosť v medziľudských vzťahoch, umožňuje nám konať v našom najlepšom záujme, stáť si za svojím, vyjadrovať svoje skutočné pocity, bez toho aby sme sa cítili stiesnene, a ísť si za svojimi právami, bez toho aby sme narušovali práva druhých. Jediná možnosť, ako sa človek môže stať asertívnym, je naučiť sa ju. Cesta ku zdravej sebadôvere ale môže byť tŕnistá, obzvlášť v Slovenskej republike, kde sme stále vychovávaní v kultúrnej tradícii, ktorá vždy preferovala potreby spoločnosti nad požiadavky jednotlivca. V súčasnosti už ale predsa len povedomie o asertivite a jej užitočnosti aj u nás zvoľna stúpa. Dnešní žiaci stredných aj základných škôl sa učia od malička, že je normálne presadiť svoj oprávnený záujem a nepoškodiť pritom oprávnený záujem druhého. Ani dospelí, ktorí sa necítia istí v rokovaniach s druhými, sa ale nemusia zmieriť so stavom vecí a môžu na sebe začať pracovať. Dôležité je si uvedomiť situácie, v ktorých sa cítime neistí. K tomu nám môže pomôcť dobre dostupná odborná literatúra, ale účinnejšie je využiť ponuku špecializovaných kurzov. Tam prebieha nielen nezáživná výučba, ale aj praktický nácvik správania v konkrétnych situáciách, ktoré môžu snahu o zvýšenie sebadôvery a získanie základov asertívneho správania značne uľahčiť.

Kľúčové slová:

asertivita

asertívna komunikácia

podnik

manažment

funkcia komunikácie

komunikačné zlozvyky

asertívne techniky

konfliktyObsah:
 • ÚVOD 3
  1. ASERTIVITA
  1.1 Z histórie asertivity 4
  1.2 Čo je asertivita 4
  1.3 Rozdiel medzi agresivitou, pasivitou a asertivitou 5
  1.4 Asertívne ľudské práva 5
  2. KOMUNIKÁCIA V MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOCH 7
  2.1 Funkcia komunikácie 8
  2.2 Nehovoriť áno ak chceme povedať nie 8
  2.3 Členenie asertivity z hĺadiska komunikácie 9
  2.4 Komunikačné zlozvyky 9
  2.5 Komunikačné zlozvyky pri načúvaní 9
  3. ASERTÍVNE TECHNIKY 10
  4. JEDNODUCHÉ ASERTÍVNE REAKCIE 12
  4.1 Reakcia spätnou väzbou 12
  4.2 Vyjadrenie a prijatie komplimentov 12
  4.3 Umenie požiadať o láskavosť 13
  4.4 Vedenie asertívnej konverzácie 14
  5. RIEŠENIE KONFLIKTOV 14
  5.1 Intrapersonálne konflikty 15
  5.2 Interpersonálne konflikty 16
  5.3 Ako na konflikty 16
  5.4 Správanie v konflikte z hľadiska vzťahu a výsledku 16
  6. KRITIKA – VEĽKÝ MANIPULÁTOR 16
  7. AKO NA KRITIKOV 17
  8. ASERTIVITA VO VZŤAHOCH 17
  8.1 Asertivita vytvára rovnoprávne vzťahy 18
  ZÁVER 20
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 21
  ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A TABULIEK
  Tab. 1. Čo patrí k dobrej komunikácii 10

Zdroje:
 • Alberti, R.-Emmons, M. Umění stát si za svým. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-869-4
 • Capponi, V.-Novák, T. Asertívne do života. Praha: Grada, 1994. 36-36,41-46,85-86,88-89,95 s. ISBN 80–7169–082–1
 • Capponi, V.-Novák, T. Sám sebe psychológom. Praha: Grada, 1992. 174 s. ISBN 80–85424–88–6
 • Honzák, R.-Novotná, V. Ako sa asertívne presadiť. Praha: Grada, 2006. 159 s. ISBN 80–247–1226–1
 • Kříž, P. Kde končí asertivita a začíná bezohlednost [online], [cit. 18.10. 2000] Dostupné na internete http://www.rodina.cz/clanek993.htm
 • Paulík, L. Psychologické základy lidské komunikace. Ostrava: Fakulta strojní VŠB – TU Ostrava, 2007. 95 s.
 • Praško, J., Prašková, H. Asertivitou proti stresu. Praha: Grada, 2000. 181 s. ISBN 80-7169-334-0
 • Vybíral, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. 263 s. ISBN 80-7178-291-2