Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Mikroskopická analýza termického nástreku

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
6,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12077
Posledná úprava
13.09.2019
Zobrazené
854 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
S rastúcimi potrebami moderných odvetví priemyslu, ktoré sú spojené so stále sa zvyšujúcou kvalitou, rastie potreba praktického využitia technológie nanášania povrchových vrstiev. Rastúce požiadavky na zlepšené a nové vlastnosti kovových materiálov musia byť splnené pri zaručenej spoľahlivosti a životnosti vyrábaných súčiastok. Veľmi dôležitú úlohu hrajú povrchové vrstvy, pretože väčšina poškodení materiálov začína na povrchu súčiastky.

Pre nedostatok surovín sú používané vysokokvalitné suroviny iba na vytvorenie požadovaného povrchu a nie sú z nich zhotovené celé výrobky. Jednou z možností zvyšovania kvality súčiastok je ochrana povrchu namáhaných častí strojov a zariadení špeciálnymi vrstvami, ktoré predlžujú životnosť a odolnosť výrobkov. Patrí sem aj metóda termických nástrekov. Táto metóda umožňuje aj uskutočnenie opráv opotrebovaných odolných povrchov. Náklady na opravu sú pri použití tejto metódy nižšie a doba opravy podstatne kratšia ako pri použití iných technologických postupov. Metódu termických nástrekov môžeme aplikovať aj v prvovýrobe u nových súčiastok, čím sa docieli zvýšenie technických parametrov výrobkov a predĺženie ich životnosti.

Kľúčové slová:

termické nanášanie

nástrek laserom

hypersonický nástrek

indukčný nástrek

VÚZ NP 62

svetelný mikroskop

mikrotvrdosť

deformovanosťObsah:
 • 1 Úvod -2-
  2 Teória tvorby termických nástrekov -3-
  2.1 Priľnavosť žiarovo striekaných častíc na základný materiál a súdržnosť častíc povlaku -4-
  2.2 Metódy regulovania vzájomného pôsobenia materiálov nastriekanej častice a základného materiálu -4-
  2.3 Tepelné spracovanie nástrekov -5-
  2.4 Technológia termického striekania -5-
  3 Prehľad technológií termického nanášania -10-
  3.1 Predúprava povrchu pred striekaním -10-
  3.2 Termické striekanie plameňom -11-
  3.3 Termické striekanie elektrickým oblúkom -13-
  3.4 Termické striekanie explóziou -14-
  3.5 Termické striekanie plazmou -15-
  3.6 Menej využívané metódy termických nástrekov -18-
  3.6.1 Vysokofrekvenčný indukčný nástrek -18-
  3.6.2 Hypersonický nástrek -18-
  3.6.3 Vysokorýchlostný nástrek plameňom -19-
  3.6.4 Nástrek laserom -19-
  3.7 Význam a praktické uplatnenie termického striekania -19-
  4 Materiály určené pre termické nanášanie -21-
  4.1 Prídavné materiály v tvare drôtu -22-
  4.2 Práškové prídavné materiály -23-
  4.2.1 Kovové práškové materiály -23-
  4.3 Keramické práškové materiály -24-
  5 Základná anylýza termického nástreku -27-
  5.1 Príprava vzorky pre metalografickú analýzu -27-
  5.2 Pozorovanie štruktúry na svetelnom mikroskope -27-
  5.3 Mikrotvrdosť striekanej vzorky -34-
  6 Diskusia dosiahnutých výsledkov -36-
  7 Záver -37-
  8 Použitá literatúra -38-

Zdroje:
 • AMBROŽ, O., KAŠPAR, J.: Žárové nástřiky a jejich prúmyslové využití, 1.vyd.,Praha, SNTL 1990, 320 s.
 • Kolektív: Zváracie metódy a zariadenia, Ostrava, december 2000
 • BENKO, B., Zváranie, Bratislava, SVŠT, 1986