Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Vývin poňatia manažmentu (HLAVNÉ KONCEPCIE MANAŽMENTU NA ZÁPADE, JAPONSKÝ MANAŽMENT)

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13917
Posledná úprava
24.09.2021
Zobrazené
3 387 x
Autor:
lea09
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Manažment vznikol v Spojených štátoch amerických. Americký manažment má od svojich počiatkov dodnes veľkú autoritu nielen doma, ale aj vo svete. Jeho príťažlivosť vzrástla najmä po druhej svetovej vojne.
Pozitívny vzťah k americkému manažmentu vyplýva z toho, že takmer polovicu storočia - zhruba od desiateho do šesťdesiateho roku dvadsiateho storočia - USA dodávali viac ako 50 % svetovej produkcie. Toto panovanie USA na trhu po druhej svetovej vojne ich nenútilo k inováciám a tvorivému úsiliu. Umožňovalo im to pohodlne získavať veľké zisky, no len dovtedy, kým sa nespamätala európska a japonská konkurencia. Pod tlakom svetovej konkurencie sa americký priemysel vracia k vymoženostiam, ktoré niekedy proklamoval. Príkladom sú metódy just in time, totálneho riadenia kvality, totálnej údržby a iné.
Po druhej svetovej vojne vyspelosť amerického priemyslu upútala pozornosť celého sveta. Západná Európa, Japonsko a tvz. novoindustralizované krajiny sa amerikanizovali, rýchlo prebrali americkú technológiu, priemyselné vedomosti a osvojovali si americký manažment spolu s jeho terminológiou. Výsledkom bola len jednoduchá kópia amerického manažmentu, aj keď pri jeho aplikácií v Európe sa v každej krajine prejavujú určité národné odlišnosti, napríklad existuje odlišné riešenie vzťahov medzi ekonomickou a sociálnou stránkou v jednotlivých krajinách.
Po druhej svetovej vojne sa nesmierne urýchlilo preberanie poznatkov amerického manažmentu v Japonsku. Uplatňovali sa však s prihliadnutím na iné podmienky. Japonský manažment vznikol a rozvíjal sa ako výsledok svojráznosti historického vývoja a kultúry Japonska. Japonský systém manažmentu sa zrodil ako protiváha amerického, resp. západného manažmentu.
...

Kľúčové slová:

manažment

teória manažmentu

klasická teória manažmentu

behavioristická neoklasická teória

moderná teória manažmentu

taylorizmus

japonský manažment

Taylor

Fayol

Mayo

Maslow

ringi

KaizenObsah:
 • 1 ÚVOD -3-
  2 HLAVNÉ KONCEPCIE MANAŽMENTU NA ZÁPADE -4-
  2.1 Klasická teória manažmentu -4-
  2.1.1 Vedecké riadenie (taylorizmus) -5-
  2.1.2 Procesný prístup -6-
  2.1.3 Byrokratický prístup -7-
  2.2 Behavioristická neoklasická teória -7-
  2.3 Moderná teória manažmentu -9-
  2.3.1 Rozhodovací prístup -9-
  2.3.2 Matematický prístup -10-
  2.3.3 Systémový prístup -11-
  2.4 Pragmatický prístup k manažmentu -12-
  3 JAPONSKÝ MANAŽMENT -13-
  3.1 Znaky japonského manažmentu podnikov -14-
  3.2 Príčiny úspechu japonských firiem -14-
  3.3 Rozhodovací „ringi“ systém -15-
  3.4 Kaizen - kľúč k japonskému úspechu -16-
  4 ZÁVER -18-
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV -19-

Zdroje:
 • BAŤA,T. Úvahy a projevy. Praha: Institut řízení, 1990. 246 s.
 • ČAMBÁL, M., HOLKOVÁ, A., HORŇÁK, F. Manažérstvo podniku. Bratislava: STU, 2000. s. 13-25.
 • HITTMÁR, Š. Manažment. Žilina: ŽU, 1997, s. 11-101.
 • RUDY, J. Organizácia a riadenie japonských firiem. Bratislava: Alfa, 1990, s. 48-65.
 • SEDLÁK, M. Manažment. Bratislava: Elita 1997, s. 17-95.