Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Normy ISO radu 9000 - história, štruktúra, charakteristika, požiadavky a zásady

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
117 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9178
Posledná úprava
29.06.2018
Zobrazené
6 012 x
Autor:
tt.marian
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Najjednoduchšie kvalitu možno charakterizovať ako schopnosť uspokojiť očakávané požiadavky odberateľa. Cieľom komplexného manažérstva kvality je dlhodobý úspech dosahovaný prostredníctvom spokojného odberateľa, zisk všetkých členov organizácie a jej celková prosperita. Systém manažérstva kvality je spôsob, ako organizácia riadi a kontroluje tie podnikateľské činnosti, ktoré súvisia s kvalitou. Systémy manažérstva kvality sú súčasťou systémov riadenia organizácie. Všetky organizácie sa usilujú o určitý spôsob, ako viesť a riadiť svoju činnosť.
Systémy kvality slúžia na rozvíjanie povedomia, ako a prečo určité veci realizovať, a to tým, že dokumentujú postupy prác a dôkladne zaznamenávajú výsledky, ktoré poukazujú, čo bolo urobené.
Systém manažérstva kvality je skutočným návodom pre jednoznačné správanie sa organizácie v oblasti kvality. Rad noriem STN EN ISO 9000 odráža jeden z možných systémov manažérstva kvality. Nie je to systém, ktorý je nemenný a platí raz navždy. Je to systém, ktorý sa musí prispôsobovať meniacim sa podmienkam trhu, meniacim sa požiadavkám zákazníkov, či už odberateľov, alebo konečných spotrebiteľov produktov organizácie.
V Európe, ktorá v rámci Európskej únie odbúrava desaťročia pretrvávajúce bariéry a prechádza na voľný pohyb tovaru a pracovnej sily, je nevyhnutné zaviesť kritérium, ktoré zabezpečí ochranu spotrebiteľa.

Kľúčové slová:

Komplexné systémy kvality

História systému noriem ISO RADU 9000

Systémy manažérstva kvality

ISO 9001:2000

systémový procesný modelObsah:
 • Úvod 3
  História systému noriem ISO RADU 9000 4
  Charakteristika normy STN EN ISO 9001:2001 7
  Štruktúra súboru noriem STN EN ISO 9000:2001 9
  Požiadavky normy STN EN ISO 9001:2001 10
  Osem princípov riadenia kvality podľa 12
  Zásady manažérstva kvality 14
  ISO 9001:2000 - systémový procesný model 16
  Záver 17

Zdroje:
 • MATEIDES, A. Manažérstvo kvality : história, koncepty, metódy. Bratislava: Miroslav Mračko - Epos, 2006. 751 s. ISBN 80-8057-656-4.
 • ŠALGOVIČOVÁ, J. Terminológia kvality. 1. vyd. Bratislava: STU v Bratislave, 2006. 156 s. ISBN 80-227-2370-3.