Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Krízový manažment - 30 okruhov otázok pre 2.ročník Mgr.

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
41 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47817
Posledná úprava
16.11.2020
Zobrazené
1 420 x
Autor:
ekoBlaster87
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Charakterizujte podnik, znaky a funkcie podniku. Úloha podniku v podnikateľskom riadení.
Podnik je forma podnikateľskej činnosti, v rámci ktorej nastáva cieľavedomé spájanie hmotných, finančných a ľudských zdrojov v jednej výrobno-organizačnej jednotke s uzatvoreným obratom hodnoty a cieľom produkovať úžitkové hodnoty pre potreby trhu a na uspokojenie vlastných potrieb

tieto znaky:
• Právna subjektivita vymedzuje právomoci podnikateľským subjektom v právnych vzťahoch. Jej nositeľom sú fyzické a právnické osoby. Podnik vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. V zložitých podnikateľských štruktúrach sú nositeľmi právnej subjektvity aj organizačné zložky podniku.
• Majetková samostatnosť vyjadruje vlastnícky vzťah subjektu k majetku firmy alebo k potrebným zdrojom na podnikanie.
• Majetková zodpovednosť determinuje právnu zodpovednosť za hospodárenie vlastného alebo cudzieho majetku. Tento znak vymedzuje nositeľa zodpovednosti za hospodárenie s majetkom organizácie alebo fyzickej osoby.
• Ekonomická samostatnosť je efektívne zhodnocovanie zdrojov na dosiahnutie požadovaného objemu zisku a možnosti samofinancovania organizačno-technického, personálneho a sociálneho rozvoja organizácie. Ekonomická samostatnosť vyžaduje uzatvorený obrat hodnoty podniku alebo jeho organizačných zložiek.
• Zápis do registra - výrobno-organizačná jednotka musí byť zaregistrovaná v obchodnom registri alebo inom zo zákona vyplývajúcom registračnom mieste Príkladom takéhoto registračného miesta je okresný úrad, príslušné ministerstvo alebo orgán miestnej samosprávy.
...

Kľúčové slová:

krízový

manažment

kríza

krízový manažment

podnik

podnikateľ

bezpečnosť

právna forma

podnikový manažment

podniková kríza

plánovací proces

rozhodovací proces

motivovanie

kontrolaObsah:
 • 1. Charakterizujte podnik, znaky a funkcie podniku. Úloha podniku v podnikateľskom riadení.
  2. Ekonomické typy podnikov, ekonomické postavenie malých, stredných a veľkých podnikov.
  3. Definujte a popíšte bezpečnosť vo všeobecnosti i vo vzťahu k podniku.
  4. Výber vhodnej právnej formy a zakladanie podniku.
  5. Charakterizujte cieľové zameranie podnikového manažmentu. Horizontálna a vertikálna štruktúra podnikového manažmentu.
  6. Vonkajšie a vnútorné prostredie podniku, homeostáza podniku s prostredím.
  7. Narušenie rovnovážneho stavu vonkajšieho a vnútorného prostredia, strategické prístupy podnikového manažmentu pri dosahovaní rovnovážneho stavu podniku.
  8. Charakterizujte podstatu krízových javov.
  9. Charakteristika a vývoj podnikových kríz, znaky kríz a krízových situácií.
  10. Rozdelenie a vývoj podnikových kríz, indikátory podnikových kríz.
  11. Monitorovanie podnikových kríz, určenie rozsahu krízy.
  12. Riešenie podnikových kríz, krízový manažment ako subsystém podnikového manažmentu.
  13. Charakterizujte predmet a metódy štúdia krízového manažmentu.
  14. Popíšte hlavné funkcie, ciele a úlohy krízového manažmentu.
  15. Charakterizujte stupne a zručnosti krízového manažmentu. Nositelia krízového manažmentu a ich zodpovednosť v podniku.
  16. Plánovacia funkcia krízového manažmentu, štruktúra plánovacieho procesu.
  17. Rozhodovanie v plánovacom procese a štruktúra rozhodovacieho procesu. Riziká pri rozhodovaní, predchádzanie a zamedzovanie rizík.
  18. Strategické prístupy manažmentu v krízovom plánovaní. Krízový plán ako výsledok plánovania v krízovom manažmente.
  19. Organizačná funkcia krízového manažmentu, organizačné štruktúry krízového manažmentu.
  20. Hlavné úlohy útvaru krízového manažmentu, charakterizujte profesiogram krízového manažmentu.
  21. Ovplyvňovania funkcia krízového manažmentu, komunikácia a komunikačné prostriedky.
  22. Vedenie ľudí v čase ohrozenia a motivovanie ľudí v krízových situáciách.
  23. Tvorba a riadenie dočasných štábov, rozhodovanie pri ovplyvňovaní ľudí.
  24. Kontrolná funkcia krízového manažmentu, kontroly a štruktúra kontrolného procesu.
  25. Kontrolné nástroje a zisťovanie porúch rovnovážneho ekonomického stavu podniku.
  26. Riešenie porúch podnikovej rovnováhy, činitele organizačných zmien, reinžiniering a revitalizácia podniku.
  27. Životný cyklus, revitalizácia a ozdravenie podniku.
  28. Likvidácia podniku, postup pri likvidácii podniku a formy likvidácie majetku.
  29. Hlavné ciele a prvky kritických výrobných štruktúr podniku.
  30. Pôsobnosť a úlohy krízového manažmentu vo verejnej práve, nositelia krízového manažmentu.

Zdroje:
 • Gozora, V. 2017. Krízový manažment podniku. Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-806-3.
 • Gozora, V. 2000. Krízový manažment. Nitra.182 s. ISBN 80-7137-802-X.
 • Šimák, L. 2001. Krízový manažment vo verejnej správe, ŽU Žilina, 2001, ISBN 80-88829-13-5.
 • Novák, L. a kol. 2005. Krízové plánovanie, ŽU Žilina, 2005, ISBN 80-8070-391-4.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko