Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Spracovanie problematiky riadenia v oblasti asynchrónnych motorov

«»
Prípona
.pdf
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
1,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
142
Posledná úprava
16.03.2017
Zobrazené
2 946 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V súčasnej dobe hlavný prostriedok automatizácie najrôznejších priemyslových strojov a zariadení predstavujú elektrické pohony. Najlacnejší a najspoľahlivejší elektrický stroj je asynchrónny motor s kotvou nakrátko. Nevýhodu má ale v tom, že pracuje približne so stálymi otáčkami.
Moderný elektrický pohon vyžaduje motor dodávajúci energiu pre najrôznejšie technologické procesy pri stále sa meniacej uhlovej rýchlosti svojho hriadeľa. Preto je nutné motor napájať zvláštnym zdrojom dodávajúcim napätie s premennou frekvenciou.
Výkonová elektronika rieši rozvoj nových výrobkov, ale aj šetrí materiál, suroviny. Tým bolo umožnené, že polovodičové meniče hospodárne transformujú prúd a napätie, menia prúdové sústavy nielen čo do napätia, ale aj frekvencie a počtu fáz, ktoré sú najvhodnejšie na prenos a použitie.
V rámci nových koncepcií sa postupne prechádza na striedavé systémy s frekvenčnou reguláciou. Rozvoj tohto odboru má mimoriadny spoločensko - ekonomický význam a to najmä z aspektov automatizácie výrobných procesov na vyššej úrovni.
Práca sa zaoberá spracovaním problematiky riadenia v oblasti asynchrónnych motorov. Dáva prehľad najviac používaných druhov riadenia. Je rozdelená do troch kapitol, z ktorých najrozsiahlejšia je druhá kapitola. Pojednáva o skalárnom, vektorovom, priamom momentovom, časovo - optimálnom riadení a riadení v kĺzavom režime asynchrónnych motorov. V závere poukazujem na výber najvhodnejšieho druhu riadenia pre asynchrónny motor.

Kľúčové slová:

asynchrónny motor

vektorové riadenie

mechatronika

momentové riadenie

kĺzavý režimObsah:
 • Zoznam symbolov a značiek -4-
  Úvod -5-
  1 Trojfázový asynchrónny motor -6-
  1.1 Rovnice a náhradná schéma asynchrónneho motora -8-
  2 Riadenie asynchrónnych motorov -11-
  2.1 Skalárne riadenie -12-
  2.2 Vektorové riadenie -15-
  2.3 Priame momentové riadenie -20-
  2.4 Časovo - optimálne riadenie -21-
  2.5 Riadenie v kĺzavom režime -25-
  3 Záver -28-
  Použitá literatúra -29-

Zdroje:
 • Bulgakov, A. A.: Řízení asynchronních motorů měniči frekvence. Praha, SNTL 1989, ISBN 80-03-00179 - X
 • Zboray, L. - Ďurovský, F. - Tomko, J.: Regulované pohony. Košice, FEI TU, 2000
 • Čičmenec, P.: Elektrina a magnetizmus. Bratislava, ALFA 1980.
 • Doods, S. J. - Vittek, J.: Riadenie elektrických pohonov s vnútenou dynamikou. Žilina, EDIS, 2003
 • Vittek, J.: Vybrané metódy riadenia elektrických pohonov v prostredí Matlab - Simulink. Trenčín, TnUAD, 2004, ISBN 80-8075-039-4
 • Caha, Z. - Černý, M.: Elektrické pohony. Praha, SNTL 1990, ISBN 80-03-00418-7
 • Kalaš, V. - Jurišica, L. - Žalman, M.: Technická kybernetika elektrických pohonov. Bratislava, ALFA 1978
 • Ráček, V. - Solík, I.: Výkonové polovoďičové systémy II - III. Bratislava, Nadácia akademika Ladislava Cigánka 1993, ISBN 80-967066-0-829