Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 515   projektov
2 nových

Analytická chémia - skriptá

«»
Prípona
.zip
Typ
skriptá
Stiahnuté
165 x
Veľkosť
2,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38560
Posledná úprava
23.10.2011
Zobrazené
1 283 x
Autor:
chrumka89
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Rozmanitosť analytických úloh vyžaduje využívanie veľkého počtu rôznych analytických metód, ktoré sa neustále zdokonaľujú, vyvíjajú a študujú sa nové princípy, ktoré by umožnili získanie dokonalejších analytických informácií. Rozvoj analytickej chémie podmieňuje nové úspechy vo vedeckovýskumnej činnosti a aplikáciu ich výsledkov v rôznych oblastiach pracovnej činnosti, včítane netradičných technológii a technológii nových materiálov.

Kľúčové slová:

analyticka chemia

analyticka metoda

analyt

reaktanty

produkty

stechiometria

gravimetria

titracna analyza

spektrofotometria

elektrolyzaObsah:
 • 1. Význam analytickej chémie 2
  1.1 Analytická chémia v hutníctve 2
  1.2 Základné pojmy analytickej chémie 3
  1.3 Rozdelenie metód analytickej chémie 4

  2. Chemická analýza 7
  2.1 Odber a spracovanie vzorky 7
  2.2 Úprava vzorky 8
  2.2.1 Rozpúšťanie vzoriek 8
  2.2.2 Tavenie vzoriek 9
  2.3 Úprava roztoku vzorky 10
  2.4 Výber analytickej metódy 11
  2.5 Analytické meranie 11
  2.6 Kalibrácia signálov 11
  2.6.1 Typy kalibračných funkcií 13
  2.7 Výsledok analýzy 13
  2.7.1 Náhodné chyby 14
  2.7.2 Neistoty 16
  2.8 Výkonnosť analytickej metódy 17
  2.9 Hutnícky inžinier a poznatky z analytickej chémie 18

  3. Chemické metódy 19
  3.1 Aktivita 19
  3.2 Chemická rovnováha 20
  3.3 Protolytické reakcie 21
  3.3.1 Titračné sTanovenia 23
  3.3.2 Tlmivé roztoky 27
  3.4 Komplexné rovnováhy 27
  3.4.1 Komplexometria 28
  3.5 Oxidačno-redukčné reakcie 29
  3.5.1 Manganometria 30
  3.5.2 Bromátometria 31
  3.5.3 Jodometria 31
  3.5.4 Bichromátometria 32
  3.5.5 Cerimetria 32
  3.5.6 Titanometria 32
  3.6 Zrážacie reakcie 32
  3.6.1 Zrážacie titrácie 34
  3.6.2 Gravimetria 34

  4. Kvalitatívna analýza 39

  5. Prístrojové analytické metódy 40
  5.1 Elektrochemické analytické metódy 40
  5.1.1 Potenciometria 41
  5.1.1.1 Priama potenciometria 44
  5.1.1.2 Potenciometrické titrácie 45
  5.1.2 Elektrogravimetria 46
  5.1.3 Coulometria 48
  5.1.3.1 Potenciostatická coulometria 48
  5.1.3.2 Coulometrická titrácia 49
  5.1.4 Polarografia 50
  5.1.5 Ampérmetrické titrácie 53
  5.1.6 Rozpúšťacia (stripping) voltametria 53
  5.1.7 Konduktometria 55
  5.1.7.1 Priama konduktometria 57
  5.1.7.2 Konduktometrické titrácie 57
  5.2 Spektrálne metódy 58
  5.2.1 Elektromagnetické spektrum 59
  5.2.2 Elektromagnetické žiarenie 60
  5.2.2.1 Interakcia elektromagnetického žiarenia s látkou 61
  5.2.2.2 Optické prvky 62
  5.2.2.3 Izolácia vlnových dĺžok 62
  5.2.2.3 Detekcia žiarenia 64
  5.2.3 Atómová spektrometria 66
  5.2.3.1 Atómová emisná spektrálna analýza 67
  5.2.3.2 Plameňová spektrometria 73
  5.2.3.3 Atómová absorpčná spektrometria 74
  5.2.3.4 Atómová fluorescenčná spektrometria 79
  5.2.3.5 Spektrometria röntgenových (X) lúčov 81
  5.2.3.6. Augerova elektrónová spektrometria 86
  5.2.3.7 Fotoelektrónová spektrometria 88
  5.2.3.8 Hmotnostná spektrometria 90
  5.2.4 Molekulová spektrometria 94
  5.2.4.1 Spektrofotometria 94
  5.2.4.2 Luminiscenčná analýza 97
  5.2.4.3 Infračervená spektrometria 98
  5.2.4.4 Ramanova spektrometria 99
  5.2.4.5 Jadrová magnetická rezonancia 100
  5.2.4.6 Elektrónová paramagnetická rezonancia 101
  5.3 Rádioanalytické metódy 102
  5.3.1 Aktivačná analýza 102
  5.4 Deliace (separačné) metódy 104
  5.5 Chromatografia 106
  5.5.1 Plynová chromatografia 108
  5.5.2 Kvapalinová chromatografia 109
  5.5.4 Ionomeničová chromatografia 110
  5.6 Špeciálne postupy anorganickej analýzy 112
  5.6.1 Prietoková mikroanalýza 112
  5.6.2 Hydridová generácia 113
  5.6.3 Technika studených pár 115
  5.7 Termická analýza 116

  6. Fázová analýza 119
  6.1 Fázová analýza práškov 119
  6.2 Fázová analýza kovov 119
  6.3 Stanovenie Plynov v kovoch 121
  6.4 Röntgenová difrakčná spektrometria 123