Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Analytická chémia - riešené príklady

«»
Prípona
.pdf
Typ
výpočet
Stiahnuté
515 x
Veľkosť
3,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44835
Posledná úprava
10.04.2014
Zobrazené
6 528 x
Autor:
airon
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Gravimetria a titračné metódy patria medzi kvantitatívne analytické metódy. V gravimetrickej - vážkovej analýze, sa množstvo zložky v skúmanej vzorke vypočíta z hmotnosti získanej zrazeniny známeho chemického zloženia a stechiometrických vzťahov. Gravimetria je časovo náročná, ale je jednou z najspoľahlivejších metód stanovenia látok. Pri volumetrii - odmernej analýze alebo tiež titrácii, usudzujeme o množstve alebo koncentrácii stanovovanej zložky v roztoku na základe objemu roztoku skúmadla so známou koncentráciou potrebného na zreagovanie so skúmanou zložkou pri chemickej reakcii. Metódy odmernej analýzy sú: acidobázické, komplexometrické, zrážacie a oxidačno-redukčné. Súbor uvádza príklady výpočtov pri týchto analytických metódach, výpočty na stanovenia prechodnej alebo trvalej tvrdosti vody.

Kľúčové slová:

vážková analýza

gravimetria

titračná analýza

prechodná tvrdosť vody

celková tvrdosť vodyObsah:
 • Obsah
  1 Vážková analýza (gravimetria) -4-
  1.1 Riešené príklady z gravimetrie -4-
  2 Odmerná (titračná) analýza - volumetria -42-
  2.1 Príklady na stanovenia faktorov niektorých roztokov titračných činidiel -42-
  2.2 Riešené príklady z odmernej analýzy -52-
  2.2.1 Acidobázické titrácie -52-
  2.2.2 Komplexometrické titrácie -57-
  2.2.3 Zrážacie titrácie -63-
  2.2.4 Oxidačno - redukčné titrácie -70-
  2.2.4.1 Manganometria -70-
  2.2.4.2 Dichromatometria -72-
  2.2.4.3 Bromatometria -73-
  2.2.4.4 Jodometria -75-
  2.2.4.5 Titanometria -78-
  Zoznam použitej literatúry -80-

Zdroje:
 • PLIEŠOVSKÁ, Natália - FILO, Ondrej - GÁLOVÁ, Miriam - KOLLER, Ladislav: Laboratórne cvičenia z analytickej chémie. Košice: VŠT - Hutnícka fakulta, 1982.
 • REMETEIOVÁ, Dagmar - RUŽIČKOVÁ, Silvia: Príklady, úlohy a laboratórne cvičenia z klasickej analytickej chémie, Košice: TU-HF, 2006. ISBN 80-8073-459-3
 • BALOGHOVÁ, Danica - BELLA, Anton: Analytická chémia: Výpočty a úlohy, Zvolen: TU - Fakulta ekológie, 1993. ISBN 80-228-0278-6
 • KOLLER, Ladislav: Analytická chémia. TU-HF a FBERG, Košice 2002 (v elektronickej forme: http://bio.host.sk/analit.pdf) ISBN 80-7099-842-3
 • BAJČAN, Daniel - STANOVIČ, Radovan - TIMORACKÁ, Mária: Laboratórne cvičenia z analytickej chémie. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva. Vydavateľstvo SPU Nitra 2011. ISBN 978-80-552-0533-5
 • MATHERNY, Mikuláš: Analytická chémia, VŠT - Hutnícka fakulta, Košice. Alfa Bratislava 1980
 • REPISKÁ, Lýdia - CZAJLÍK, Mikuláš - ĎURIŠIN, Jozef - LENGYEL, Juraj - VESELOVSKÁ, Emília: Cvičenia z anorganickej chémie. VŠT Košice - Hutnícka fakulta. Alfa 1979
 • PAVELEKOVÁ, Ivona: Analytická chémia pre študentov pedagogických fakúlt. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2010. ISBN 978-80-8082-388-7
 • MARKO, Miloš - HORVÁTH, Stanislav - KANDRÁČ, Ján: Príklady a úlohy z chémie, SPN Bratislava 1972
 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Titr%C3%A1cia
 • http://www.wikiskripta.eu/index.php/Odm%C4%9Brn%C3%A1_anal%C3%BDza
 • http://www.dartmouth.edu/~chemlab/techniques/titration.html
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko