Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Štatistika - Korelačná a regresná analýza v príkladoch

«»
Prípona
.pdf
Typ
výpočet
Stiahnuté
226 x
Veľkosť
2,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46681
Posledná úprava
09.01.2017
Zobrazené
2 870 x
Autor:
airon
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Súbor obsahuje riešené príklady z korelačnej a regresnej analýzy, výpočty tesnosti väzby medzi dvoma znakmi štatistického súboru pomocou výpočtu koeficienta korelácie, korelačného pomeru, príklady z lineárnej a nelineárnej regresie, výpočty parametrov regresných priamok, príklady výpočtov koeficientov exponenciálnej, kvadratickej, mocninovej, inverznej závislosti a príklady metódy najmenších štvorcov. Okrem toho obsahuje príklady riešení viacnásobnej lineárnej regresie a koeficienta korelácie tejto regresie. Súbor obsahuje v niektorých úlohách pre názornosť viac ekvivalentných spôsobov výpočtu tej istej neznámej.

Kľúčové slová:

korelačná a regresná analýza

metóda najmenších štvorcov

lineárna regresia

koeficienty lineárnej regresie

regresná priamka

exponenciálna

mocninová

kvadratická

logaritmická a inverzná závislosťObsah:
 • Korelačná a regresná analýza 7
  Korelácia 5
  Regresná analýza 7
  Jednoduchá lineárna závislosť
  Koeficienty lineárnej regresnej funkcie
  Prípady nelineárnej regresie 10
  Hyperbolická regresia 1. druhu
  Hyperbolická regresia 2. druhu
  Exponenciálna závislosť
  Metóda najmenších štvorcov 12
  Úlohy 15
  Korelačná analýza 17
  Regresná analýza
  Lineárna závislosť 29
  Nelineárna závislosť 43
  Kvadratická závislosť 77
  Viacnásobná lineárna regresia 90
  Metóda najmenších štvorcov 103

Zdroje:
 • Josef Diblík, Anežka Haluzíková, Jaromír Baštinec: Numerická matematika a matematická statistika, Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechnická, SNTL 1987
 • Ján Buša, Viktor Pirč, Štefan Schrőtter: Numerické metódy, pravdepodobnosť a matematická štatistika, TUKE - FEI Košice 2006, ISBN 80-8073-632-4
 • Imrich Pokorný: Návody na cvičenia z numerickej matematiky, TUKE - Hutnícka fakulta, Košice 1999, ISBN 80-7099-415-0
 • Ivan Daňo, Eva Ostertagová: Numerické metódy, pravdepodobnosť a matematická štatistika v príkladoch, Elfa Košice 2007, ISBN 978-80-8086-063-9
 • V. Penjak, J. Doboš, J. Heretová, Z. Pavlisková, H. Raisová: Matematika IV, TUKE - SjF Košice, ISBN 80-7099-217-4
 • Martin Bača, Jozef Doboš, Dušan Knežo, Jana Schusterová: Numerická matematika, TUKE - SjF Košice 2003, ISBN 80-8073-483-6
 • Milan Meloun, Jiří Melitký: Kompendium statistického zpracování dat, Metody a řešené úlohy, Academia Praha 2006, ISBN 80-200-1396-2
 • K. Kupka: Statistické řízení jakosti, Trilobyte, Pardubice, 1997
 • H. Bakytová, M. Ugron: Príklady zo štatistických metód, Alfa Bratislava 1972
 • Stan Gibilisco: Statistika bez předchozích znalostí, Průvodce pro samouky, Computer Press Brno 2012, ISBN 978-80-251-2465-9
 • D. Meredith, X(PLORE) Version 4.0 for DOS Compatible Computers, Prentice-Hall, New Yersey, 1993, ISBN 0-13-014226-3
 • Ján Ivan: Matematika 1, Alfa Bratislava 1983
 • Zdeněk Horský: Učebnice matematiky pro posluchače VŠE, SNTL Praha 1977
 • I. Kluvánek, L. Mišík, M. Švec: Matematika I pre štúdium technických vied, Nakladateľstvo Alfa Bratislava 1959