Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 690   projektov
0 nových

Numerická matematika - zadanie

«»
Prípona
.xls
Typ
výpočet
Stiahnuté
127 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44838
Posledná úprava
13.04.2015
Zobrazené
2 250 x
Autor:
marianne.dori
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Súbor obsahuje riešené príklady z numerickej matematiky v programe Excel.

Sú to príklady na hľadanie koreňa jednej nelineárnej rovnice - metódou polovičného delenia intervalu (bisekcia) a Newtonovou metódou tzv. metódou dotyčníc, iteračné metódy riešenia sústav lineárnych rovníc - Jacobiho a Gauss-Seidelovou metódou, aproximácia funkcií pomocou Lagrangeovho interpolačného polynómu, metóda najmenších štvorcov, numerická derivácia, približný výpočet určitých integrálov lichobežníkovou metódou a iné.

Kľúčové slová:

Newtonova metóda

bisekcia

metóda najmenších štvorcov

intervaly

polynónObsah:
 • Numerické riešenie nelineárnych rovníc - hľadanie koreňa jednej rovnice metódou polovičného delenia intervalu (bisekcia), metódou dotyčníc - Newtonova metóda
  Iteračné metódy riešenia sústav lineárnych rovníc - Jacobiho iteračná metóda, Gauss-Seidelova metóda
  Aproximácia funkcií - Lagrangeov interpolačný polynón, metóda najmenších štvorcov
  Numerická derivácia
  Približný výpočet určitých integrálov

Zdroje:
 • 1.Imrich Pokorný: Návody na cvičenia z numerickej matematiky, Technická univerzita Košice 1999, ISBN 80-70994-15-0
 • 2.Martin Bača: Numerická matematika, Technická univerzita Košice 2003, ISBN 80-80734-83-6
 • 3.Viktor Pirč, Ján Buša: Numerické metódy, Technická univerzita Košice 2002, ISBN 80-89066-25-9 (brož.)
 • 4.Miloslav Suchánek: Numerické metody v analytické chemii, Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1982
 • 5.Ján Buša, Viktor Pirč, Štefan Schrotter: Numerické metódy, pravdepodobnosť a matematická štatistika, Technická univerzita Košice 2006, ISBN 80-8073-632-4
 • http://web.tuke.sk/fei-km/sites/default/files/prilohy/1/statnuma4.pdf
 • 6. Ivan Daňo, Eva Ostertagová: Numerické metódy, pravdepodobnosť a matematická štatistika v príkladoch, Košice Elfa 2007, ISBN 9788080860639 (brož.)
 • 7.Josef Diblík, Anežka Haluzíková, Jaromír Baštinec: Numerická matematika a matematická statistika: cvičení, Praha Státní nakladatelství technické literatury 1987, ISBN (brož.)