Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Fyzikálna chémia Riešené príklady II.

«»
Prípona
.pdf
Typ
výpočet
Stiahnuté
412 x
Veľkosť
2,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44984
Posledná úprava
10.04.2014
Zobrazené
4 691 x
Autor:
airon
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Súbor obsahuje riešené príklady z fyzikálnej chémie, časť chemická termodynamika. Príklady na výpočet entropie, entalpie, Gibbsovej voľnej energie, závislosť Gibbsovej energie od zloženia sústavy, Gibbs-Helmholtzovu rovnicu, výpočet rovnovážnej konštanty chemickej reakcie, van't Hoffovu reakčnú izobaru a izotermu, závislosť rovnovážnej konštanty od teploty, fázové rovnováhy v jednozložkových sústavách - Clapeyronovu rovnicu.


Kľúčové slová:

entropia

Gibbsova energia

Gibbs-Helmoltzova rovnica

van't Hoffova reakčná izobara

reakčná izoterma

rovnovážna konštanta

Clapeyronova rovnica

fázové rovnováhyObsah:
 • Obsah
  Druhý termodynamický zákon 9
  Carnotov teorém
  R. Clausiova formulácia
  W. Thomsonova a Planckova formulácia
  Entropia
  Zmena entropie pri zmenách stavu ideálneho plynu
  Zmena štandardnej entropie chemickej reakcie
  Závislosť štandardnej entropie od teploty
  Zmena entropie pri fázových premenách
  Úlohy 15
  Gibbsova voľná energia 41
  Termodynamické potenciály
  Gibbsova voľná energia
  Závislosť Gibbsovej energie od teploty
  Úlohy 45
  Chemické rovnováhy 60
  Rovnováhy chemických reakcií
  Stupeň konverzie - a
  Úlohy 63
  Závislosť Gibbsovej energie od zloženia sústavy 74
  Úlohy 76
  Závislosť rovnovážnej konštanty od teploty 92
  Úlohy 94
  Fázové rovnováhy v jednozložkových sústavách 114
  Vzťah medzi rovnovážnym tlakom a teplotou
  Výpočet rovnováh medzi tuhou a kvapalnou fázou v jednozložkovej sústave
  Výpočet rovnováh kondenzovaná fáza - para
  Úlohy 118
  Prílohy 131

Zdroje:
 • Ľudmila Komorová, Emília Sminčáková: Cvičenia z fyzikálnej chémie, TUKE - HF Košice 1994, Elfa http://web.tuke.sk/hf-kch/data/studijny_material/c_z_fch.pdf
 • Emília Sminčáková: Príklady a úlohy z fyzikálnej chémie pre študentov HF Košice: TU HF, 2001. ISBN 80-7099-696-X
 • Ľudmila Komorová, Ivan Imriš: Termodynamika v hutníctve, Alfa Bratislava 1991, ISBN 80-05-01077-X
 • Žofia Rybárová, Júlia Slivová: Príklady a návody na cvičenia z fyzikálnej chémie pre hutníkov, Alfa - Bratislava 1983 Vysoká škola technická v Košiciach, Hutnícka fakulta
 • Ján Mikuláš Lisý, Ladislav Valko: Príklady a úlohy z fyzikálnej chémie, Alfa Bratislava, 1979
 • Helena Langfelderová a kol.: Anorganická chémia, Príklady a úlohy v anorganickej chémii, Alfa Bratislava 1990, ISBN 80-05-00569-5
 • Alžbeta Kalašová, Anežka Toušková: Chémia a fyzikálna chémia pre elektrotechnikov, Alfa Bratislava, SNTL Praha 1988
 • Jozef Ďurišin, Emília Veselovská: Anorganická chémia, príklady a úlohy. TUKE Košice 1998. ISBN 80-7099-394-4
 • Oldřich Fischer: Fyzikální chemie, SPN Praha 1983
 • Žofia Rybárová: Fyzikálna chémia I (Chemická termodynamika), Vysoká škola technická v Košiciach - Hutnícka fakulta, Alfa Bratislava, 1981
 • Žofia Rybárová, Ľudmila Komorová: Fyzikálna chémia (Chemická termodynamika a kinetika), Alfa Bratislava, 1990. ISBN 80-05-00478-8
 • Jozef Ďurišin, Alena Fedoročková, Dana Ivánová, Jana Kavuličová, Gabriel Súčik: Chémia I, Príklady a úlohy, TUKE Košice 2004, ISBN 80-8073-179-9
 • http://web.tuke.sk/hf-kch/data/studijny_material/uvod_do_ch.pdf
 • P. W. Atkins: Fyzikálna chémia, Oxford/STU Bratislava, 1999. ISBN 80-227-1238-8.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko