Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Chémia - Rovnovážna konštanta príklady

«»
Prípona
.pdf
Typ
výpočet
Stiahnuté
629 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44837
Posledná úprava
10.04.2014
Zobrazené
8 952 x
Autor:
airon
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Chemické reakcie neprebiehajú väčšinou až do úplného vymiznutia počiatočných látok, ale po určitej dobe nastáva ustálenie chemickej rovnováhy. Táto reagujúca sústava obsahuje všetky reagujúce látky, t.j. tak počiatočné ako aj reakciou vzniknuté produkty, ktorých koncentrácia sa už za daných podmienok nemení. Chemické reakcie tohto druhu nazývame reakcie vratné. Zloženie reakčnej sústavy v rovnováhe závisí od charakteru samotnej reakcie, od počiatočného zloženia sústavy, od teploty a tlaku. Rovnovážna konštanta charakterizuje zloženie reakčnej sústavy po dosiahnutí chemickej rovnováhy. Súbor obsahuje riešené príklady výpočtu rovnovážnej konštanty chemickej reakcie, stupňa premeny - konverzie chemickej reakcie, výpočet koncentrácie alebo tlaku látok vstupujúcich do reakcie, alebo zloženie sústavy v rovnovážnom stave.

Kľúčové slová:

Chemická rovnováha

rovnovážna konštanta

stupeň premeny

konverziaObsah:
 • Chemická rovnováha
  Príklady na precvičovanie

Zdroje:
 • 1. Jozef Ďurišin, Emília Veselovská: Anorganická chémia. Príklady a úlohy, TU - HF Košice, 1998. ISBN 80-7099-394-4
 • 2. Lýdia Repiská, Mikuláš Czajlík, Jozef Ďurišin, Juraj Lengyel, Emília Veselovská: Cvičenia z anorganickej chémia. VŠT v Košiciach - Hutnícka fakulta, Alfa Bratislava 1979
 • 3. Jozef Ďurišin, Alena Fedoročková, Dana Ivánová, Jana Kavuličová, Gabriel Súčik: Chémia I. Príklady a úlohy. TU - HF Košice, 2004. ISBN 80-8073-179-9
 • 4. Miloš Marko, Stanislav Horváth, Ján Kandráč: Príklady a úlohy z chémie, Slovenské pedagogické nakladateľstvo Bratislava 1972
 • 5. Ľudmila Ulická, Ladislav Ulický: Príklady zo všeobecnej a anorganickej chémie, Alfa Bratislava 1983
 • 6. Miriam Gálová, Milan Brutovský, Daniela Kladeková, František Kaľavský: Výpočty z fyzikálnej chémie, UPJŠ Košice 1999. ISBN 80-7097-378-1 Katedra fyzikálnej a analytickej chémie, Vysokoškolské učebné texty
 • 7. Helena Langfelderová, Adela Kotočová, Ján Klas, Dušan Kordík, Anton Sirota, Dušan Valigura: Anorganická chémia. Príklady a úlohy v anorganickej chémii. Alfa Bratislava 1990, ISBN 80-05-00569-5
 • 8. Bohumil Hájek, Lubor Jenšovský, Věra Klimešová: Příklady z obecné a anorganické chemie, SNTL - Alfa Praha 1971
 • 9. Erika Krakovská, Natália Pliešovská: Návody na cvičenia z chémie, VŠT Banícka fakulta Košice, Alfa Bratislava 1990
 • 10. Ivan Hnát: Chémia, pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách. Enigma 2000 Sereď, ISBN 80-85471-60-4