Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Integrované manažérske systémy - skriptá

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
338 x
Veľkosť
1,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38571
Posledná úprava
23.10.2011
Zobrazené
3 675 x
Autor:
chrumka89
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Tento učebný text má za cieľ slúžiť ako základná literatúra pre štúdium predmetu Integrované manažérske systémy v druhom ročníku Bc. štúdia pre študentov Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach všetkých študijných odborov. Je nepochybné, že existuje celý rad možností ako naučiť študentov pochopiť princípy manažérskych systémov a ich integráciu. Jednou z prvých otázok je, či študenti majú aspoň základné vedomosti z tejto problematiky, ktoré mohli získať na strednej škole alebo budovať systematicky všetko od začiatku.

Kľúčové slová:

manažment

BOZP

STN EN ISO

manažérstvo kvality

riadenie kvalityObsah:
 • PREDSLOV 3
  NIEKTORÉ TERMÍNY A DEFINÍCIE ZO SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA STN EN ISO 9000:2005 4
  1. ÚVOD DO ZÁKLADOV MANAŽÉRSTVA 11
  1.1. Modely manažérstva a ich podstata 11
  1.1.1. Podstata a hlavné smery tradičnej školy manažérstva 14
  1.1.2. Podstata a hlavné smery modernej školy manažérstva 15
  1.2. Systémová teória manažérstva 16

  2. CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE 18
  2.1. Organizácia, jej poslanie a ciele 18
  2.2. Základné charakteristiky organizačnej štruktúry 20
  2.2.1. Podstata a význam organizačnej štruktúry 21
  2.2.2. Základné modely organizačnej štruktúry 25
  2.2.3. Cieľovo-programové organizačné štruktúry 26
  2.3. Podstata a klasifikácia organizačných noriem 27
  2.4. Plánovanie a plánovací systém v organizácii 27
  2.5. Kontrolný systém organizácie 28
  2.6. Rozhodovací proces v organizácii 29
  2.6.1. Štruktúra rozhodovacieho procesu z časového hľadiska 30
  2.6.2. Metódy a postupy pri rozhodovaní 30
  2.7. Druhy informácií v organizácii 31
  2.8. Kultúra organizácie 32
  2.9. Stratégia organizácie 32
  2.10. Charakteristika a klasifikácia manažérov a ich práce 36

  3. MANAŽÉRSTVO KVALITY 39
  3.1. Systémy manažérstva kvality 39
  3.2. Systémy manažérstva kvality podľa súboru noriem ISO 9000 44
  3.2.1. Dokumentácia k systému manažérstva kvality podľa súboru noriem ISO 9000 50
  3.2.2. Hlavné dôvody zavádzania systému manažérstva kvality podľa súboru noriem ISO 9000 51
  3.2.3. Ako si zaviesť systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 52
  3.3. Systémy manažérstva kvality v automobilovom priemysle 53
  3.3.1. Systém manažérstva kvality podľa normy STN ISO/TS 16949:2002 54
  3.3.2. Systém manažérstva kvality podľa normy QS - 90000 56
  3.3.3. Systém manažérstva kvality podľa normy VDA 6.1. 56
  3.4. Systém manažérstva kvality pre hodnotenie dodávateľov softvérových produktov v automobilovom priemysle podľa normy ISO TR 15504 57

  4. METÓDY A NÁSTROJE RIADENIA KVALITY 60
  4.1. Rozdelenie metód riadenia kvality 60
  4.2. Štatistické metódy 61
  4.2.1. Frekvenčná tabuľka 61
  4.2.2. Histogram 62
  4.2.3. Regulačný diagram 62
  4.2.4. Paretov diagram 63
  4.2.5. Vývojový diagram 63
  4.2.6. Ishikawov diagram 63
  4.2.7. Korelačný diagram 64
  4.3. Sedem nových nástrojov riadenia kvality 65
  4.3.1. Afinitný diagram 65
  4.3.2. Relačný diagram 66
  4.3.3. Maticový diagram 66
  4.3.4. Stromový diagram 66
  4.3.5. Maticová tabuľka 67
  4.3.6. Sieťový graf 67
  4.3.7. Rozhodovací diagram 67
  4.4. Ďalšie nástroje riadenia kvality 67
  4.4.1. Metóda analýzy chýb a dôsledkov FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) 67
  4.4.2. Metóda plánovaných experimentov DOE (Design of Experiments) 69
  4.4.3. Metóda rozvoja funkcie kvality QFD (Quality Function Deployment) 69
  4.4.4. Metóda Kaizen 70
  4.4.5. Metóda zoštíhľovania (Lean Thinking) 71
  4.4.6. Metóda Six Sigma 73
  4.4.7. Metóda ohraničení TOC (Theory of Constraints) 78
  4.4.8. Benchmarking 79

  5. MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 83
  5.1. Vlastné hodnotenie ochrany životného prostredia 83
  5.2. Environmentálne manažérske systémy 84
  5.2.1. Systém environmentálneho manažérstva podľa súboru noriem ISO 14 00X (EMS) 85
  5.2.2. Systém environmentálneho manažérstva podľa schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) 88
  5.2.3. Prínosy zo zavádzania a udržiavania environmentálnych manažérskych systémov 90

  6. MANAŽÉRSTVO BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI 91
  6.1. Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa smernice OHSAS (Occupational Health and Safety Management System) 91

  7. MANAŽÉRSTVO INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI 94
  7.1. Systém informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 17 799:2005 94

  8. MANAŽÉRSTVO SOCIÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI 97
  8.1. Systém sociálnej bezpečnosti podľa normy SA 8000:2001 100
  8.2. Systém sociálnej bezpečnosti podľa normy ISO 26000 102
  9. INTEGRÁCIA MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV 103