Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Metódy a algoritmy pre riadenie projektov (CPM, PERT)

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
31 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8085
Posledná úprava
24.01.2018
Zobrazené
5 054 x
Autor:
k3lls0
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
I. Úvod do teórie sietí

Štúdiom rôznych nadväzných procesov ľudskej činnosti a zovšeobecnením poznatkov o možnostiach zobrazenia a metódach riešenia týchto procesov sa zaoberá teória sietí. Teória sietí využíva rôzne metódy, napríklad sieťovú analýzu. Základom týchto metód sú matematicko-logické modely.
Tieto metódy majú najmä nasledujúce prednosti:
na základe logicky a matematicky zdôvodnenej organizácie práce zabezpečujú ekonomiku síl, prostriedkov a času umožňujú efektívne plánovanie a kontrolu zložitých procesov so zameraním na dôležité činnosti a miesta procesu zabezpečujú názorné zobrazenie všetkých činností s prehľadným uvedením prijatých rozhodnutí umožňujú určiť rezervy a možnosti ich využitia a dosiahnuť tak splnenie úlohy efektívnejším spôsobom umožňujú pružne uskutočňovať zmeny v pláne

Kľúčové slová:

critical path method

metóda kritickej cesty

informatika

algoritmy

riadenie projektov

kritická cestaObsah:
 • 1 Metódy sieťovej analýzy -3-
  2 Riadenie projektov -6-
  3 Metóda CPM (critical path method - metóda kritickej cesty) -6-
  4 Kritická cesta a jej efekty -7-
  4.1 Zákony kritickej cesty -7-
  4.2 Riadenie projektu podľa CPM -7-
  5 Správny plán -7-
  6 Metóda PERT -8-
  7 Obrazová príloha -10-
  Použitá literatúra -12-

Zdroje:
 • Zaušková, A.: Riadenie inovácií Zvolen, Bratia Sabovci 2002
 • Dudinská, E.: Manažérska informatika, ES EU BA, 1995
 • Molnár Z.: Moderní metódy rizení informačných systému, Grada, Praha, 1992