Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Technológia spracovania odpadov - Energetické zhodnotenie organických odpadov

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
1,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2388
Posledná úprava
14.11.2016
Zobrazené
2 330 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Začiatkom nášho storočia ľudia najčastejšie používali prirodzené, jednoduché a všade dostupné palivo - drevo. Zásoby dreva v lesoch boli postačujúce pre pokrytie vtedajších požiadaviek. Obrat nastal po objavení ropných ložísk a uvedomení si, aký úžitok nám prinesie využívanie ropy a fosílnych palív. Dnes, po mnohoročnom využívaní až drancovaní týchto zdrojov je už všeobecne známe, že systém Zeme je obmedzený, zásoby surovín a energie sú konečné a treba počítať s ich vyčerpaním. Riešením tohto problému by malo byť aj materiálové, resp. energetické zhodnotenie odpadu. Tým na jednej strane ušetríme primárne suroviny, palivá a energiu, na strane druhej znížime zaťaženie skládok. O uložení odpadu treba uvažovať až po vyčepraní všetkých možností jeho recyklácie, alebo termického zhodnotenia. Uvedená zásada by sa mala uplatňovať aj v prípade, že uvedené metódy zhodnocovania sú ekonomicky náročnejšie, ako sú náklady vynaložené na skládkovanie odpadu.

Kľúčové slová:

spracovanie odpadu

drevený odpad

energia

spaľovanie

ekologické palivo

skládkyObsah:
 • Úvod ...................................................................................................................................str. 2
  Energetické zhodnotenie ....................................................................................................str. 3
  Drevený odpad ...................................................................................................................str. 3
  Výhrevnosť .............................................................................................................str. 4
  Zmena objemu ........................................................................................................str. 4
  Spôsob horenia ........................................................................................................str. 4
  Ekologické palivo ....................................................................................................str. 5
  Cena paliva ..............................................................................................................str. 5
  Možnosť spaľovania ................................................................................................str. 5
  Ochrana pôvodného fondu .......................................................................................str. 5
  Legislatíva ................................................................................................................str. 5
  Náhrada klasických palív .........................................................................................str. 5
  Zhuňovanie ...........................................................................................................................str. 6
  Peletovanie ...............................................................................................................str. 6
  Kompaktovanie ........................................................................................................str. 6
  Briketovanie .............................................................................................................str. 7
  Štiepkovanie .............................................................................................................str. 7
  Materiálové zhodnotenie ......................................................................................................str. 8
  Záver ....................................................................................................................................str. 9
  Použitá literatúra ................................................................................................................str. 10
  Prílohy ................................................................................................................................str. 11

Zdroje:
 • ŠOOŠ, Ľ.: Ekonomika briketovania organických odpadov pre ich energetické využitie. In.:Časopis Odpady. Číslo 5-6/1995 s. 20 - 22.
 • ŠOOŠ, Ľ., ŠRENKEL, P.: Ekokomplex- Projekt spracovania tuhých odpadov. In.: Komunálne odpady- ekonomika zneškodňovania a nakladania s odpadmi. Apríl 1994. s. 18 -24.
 • ŠOOŠ, Ľ.: Die Entwicklung von geraten für energetische Austnutzung von organischen Abfallen. In.: Computer Integrated Manufacturing. Marec 1992 s. 375 - 381.