Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Informatika - média pre prenos informácií

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12798
Posledná úprava
25.08.2020
Zobrazené
942 x
Autor:
martin1007
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Analógový a digitálny prenos informácií:
Ak je informácia ktorá ma byť prenášaná predstavuje nejakú fyzikálnu veličinu napr priebehom napätia táto informácia sa nazýva signál. Signál je nositeľom informácii ktorá má byť spracovaná, pričom ako signál budeme považovať závislosť elektrického napätia na čase.
Čo sa týka časovej zmeny rozoznávame tieto typy signálov:
Analógový - spojitý signál - je signál nadobúdajúci nekonečne množstvo hodnôt pričom priechod medzi dvoma susednými stavmi je plynulý - spojitý.
Digitálny signál - je signál ktorý môže nadobúdať len dopredu určene hodnoty pričom priechod medzi jednotlivými hodnotami sa mení skokom. Digitálny signál môže nadobúdať len dva stavy a to stav logickej 1 alebo 0. Na základe rozdelenia signálov potom môžeme pri prenose používať analógový alebo digitálny signál.
Analógové údaje menia v určitom intervale svoje hodnoty spojito príkladom môže byť ľudský hlas...
Digitálne údaje nadobúdajú diskrétne hodnoty, údaje sú kódované do postupnosti bitov, napríklad do kódu ASCII v ktorom jeden znak je jednoznačné určený kombináciou 8 bitov.
...

Kľúčové slová:

informatika

média

CD

DVD

optika

vlákno

optické vlákno

pamäť

koaxiál

prenos

dáta

prenos dát

usb

flash

flash pamäťObsah:
 • Úvod 4
  1 Mikrografické informačné média mikrozáznam, mikrofilm a mikrofiše. 5
  2 Prenosové média. 6
  2.1 Krútená - točená dvojlinka 6
  2.2 Koaxiálny kábel 6
  2.3 Optické vlákno 7
  2.4 Bezdrôtové cesty 7
  2.5 CD A DVD MEDIA 8
  2.6 Flash pamäť 9
  3 Obrázková príloha 10
  4 Záver 11
  Zoznam použitej literatúry 12

Zdroje: