Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových

Rozdiel medzi postojmi a reálnym správaním ľudí k životnému prostrediu

«»
Prípona
.rar
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6984
Posledná úprava
22.08.2018
Zobrazené
713 x
Autor:
lemat1
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Životné prostredie je priestor, v ktorom sa všetci pohybujeme. Nedá sa vymedziť hranicami štátu. Jednotlivé prírodné sústavy sú navzájom prepojené a rovnako je príroda jednou veľkou sústavou v rámci Slovenska. Preto nemôže byť ľahostajný jej osud nikomu z nás. Každá nerovnováha či problém, ktorý vznikne v oblasti životného prostredia na jednom konci republiky sa nutne odrazí aj na konci opačnom. Ústava Slovenskej republiky uvádza, že nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky. V tomto duchu je povinnosť každého z nás chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo vo svojom bezprostrednom okolí.

Kľúčové slová:

postoje

správanie

životné prostredie

odpadové hospodárstvo

znečistenie životného prostredia

ekosystém

ochrana prírodyObsah:
 • Úvod
  I. VŠeobecná charakteristika postojov a ich konkrétny prejav k životnému prostrediu -3-
  1.1 Charakteristika základných pojmov -4-
  1.2 Znečistenie životného prostredia -9-
  II. Negatívny vplyv človeka na životné prostredie -10-
  2.1 Odpady -13-
  2.2 Odpadové hospodárstvo -16-
  III. Empirický výskum na tému :“rozdiel medzi postojmi a reálnym správaním ľudí k životnemu prostrediu“ -19-
  2.1 Ciele a hypotézy výskumu -19-
  2.2 Realizácia a vyhodnotenie -21-
  IV. Záver -32-
  V. Použitá literatúra -33-
  VI. Prílohy -34-

Zdroje: