Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Manažment kvality 2 - Digitálny fotoaparát

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
29 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37171
Posledná úprava
30.03.2011
Zobrazené
2 072 x
Autor:
tomposh
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Postup vypracovania:
1. Stručný popis metódy QFD.
2. Definovanie zákazníkov pre vybraný výrobok (analyzovať potenciálnych zákazníkov pre zvolený výrobok).
3. Stanovenie požiadaviek zákazníkov (identifikovať požiadavky potenciálnych zákazníkov).
4. Výber kritických požiadaviek zákazníkov a určenie ich závažnosť/váhu (párovým porovnávaním).
5. Spracovanie zákazníckeho hodnotenia plnenia požiadaviek zákazníkov pre zvolený výrobok vzhľadom na dva vybrané konkurenčné výrobky.
6. Stanovenie technických parametrov (znakov kvality) výrobku.
7. Určenie vzťahov medzi požiadavkami zákazníkov a parametrami výrobku.
8. Výpočet váh parametrov.
9. Určenie vzťahov medzi jednotlivými parametrami výrobku (korelačná matica).
10. Spracovanie technického hodnotenia pre zvolený výrobok vzhľadom na dva vybrané konkurenčné výrobky.
11. Určenie cieľových hodnôt parametrov vybraného výrobku.
12. Celkové spracovanie výsledkov (Dom kvality).
13. Interpretácia výsledkov analýzy, celkové zhodnotenie riešenia a odporúčania pre výrobcu.

1 DIGITÁLNY FOTOAPARÁT
Digitálny fotoaparát je fotoaparát, zaznamenavajúci obraz v digitálnej forme, takže môže byť okamžite zobrazený na zabudovanom displeji alebo nahraný do počítača. Základnou funkciou digitálneho fotoaparátu je snímanie statických obrazov do podoby tzv. digitálnej fotografie a umožniť tak ich ďalšie spracovanie, napr. pomocou bežného počítača, ich tlač či vyvolanie špeciálnou osvitovou jednotkou do výslednej podoby ako u klasickej fotografie.

Dnešné digitálne fotoaparáty ponúkajú okrem svojej základnej funkcie aj rad ďalších doplňujúcich a rozširujúcich funkcií, ktoré súvisia buď priamo alebo nepriamo so spracovávanými obrazovými údajmi. Fotoaparáty tak dokážu okrem obrazu zaznamenať aj pohyblivé scény vo forme videa alebo zvukový záznam vo forme ozvučeného videa alebo ako poznámky k odfoteným snímkam.

Kľúčové slová:

manažment kvality

metóda QFD

digitálny fotoaparátObsah:
 • 1 Digitálny fotoaparát
  2 Metóda QFD - Quality Function Deployment
  3 Výber cielovej skupiny zákazníkov
  4 Požiadavky zákazníka
  5 Výber kritických požiadaviek zákazníka
  6 Spracovanie zákazníckeho hodnotenia plnenia požiadaviek zákazníkov pre zvolený výrobok vzhľadom na dva vybrané konkurenčné výrobky
  7 Satanovenie technických parametrov výrobku
  8 Určenie vzťahov medzi požiadvkami zákazníkov a parametrami výrobku
  9 Výpočet váh parametrov
  10 Určenie vzťahov medzi jednotlivými parametrami výrobku
  11 Spracovanie technického hodnotenia pre zvolený výrobok vzhľadom na dva vybrané konkurenčné výrobky

Zdroje:
 • NENADÁL, J. – CAJCHANOVÁ, O. – BUŠFYOVÁ, J. Zabezpečovanie kvality. 1. vyd. Žilina : ŽU-ES, 1997. 201 s. ISBN 80-7100-384-0.
 • NENADÁL, J. a kol. Moderní manažment jakosti. Principy, postupy, metody. 1. vyd. Praha : Management Press, 2008. 377 s. ISBN 978-80-7261-186-7.
 • PLURA, J. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. 1. vyd. Praha : Computer Press, 2001. 244 s. ISBN 80-7226-543-1.
 • VDA 4. Zajišťování kvality před sériovou výrobou. 2. vyd. Praha : ČSJ, 2008.