Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Rozvoj baníctva na Slovensku a Špania dolina

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1245
Posledná úprava
26.06.2015
Zobrazené
2 052 x
Autor:
plesaty
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Rozvoj baníctva na Slovensku

Oblasť Slovenska vďaka jej nerastnému bohatstvu mala predpoklady pre rozvoj baníctva, hutníctva a iných príbuzných vedných disciplín. Už od pradávna bola oblasť Slovenska príťažlivá pre rôzne kmene kvôli jej nerastným surovinám.

Prvými, ktorí doniesli na naše územie baníctvo, boli Kelti. Do konca prvého tisícročia sa baníctvo nevyvíjalo ba, dalo by sa povedať, stagnovalo. Bolo to podmienené búrlivými zmenami v Európe súvisiacimi s výbojmi barbarských kmeňov. Až vznik Uhorska predpokladal rozvoj baníctva, pretože novovzniknutý štát potreboval drahé kovy pre razenie svojich mincí. Ale tiež to neznamenalo náhli rozkvet. Uhorsko vzniklo ako patrimoniálny štát, čo znamenalo, že všetko mal vo vlastníctve kráľ. Rozvoj baníctva bol utlmený aj častým sťahovaním mincí z obehu a útokmi Tatárov. Po zlepšení situácie zosilnel i kolonizačný ruch, kedy sa do Uhorska dostávali najmä Nemci a Flámi, ktorí dobre ovládali banské metódy a týmto priúčali i domáce obyvateľstvo.

Postupne sa oblasť stredoslovenských banských miest stala jednou z najpokrokovejších ťažiarskych teritórií v Európe. Pripomeňme si aspoň úspešné odskúšanie strelného prachu na rozpojovanie horniny 16. 2. 1627. Kvôli veľkým pokrokom bolo uvalené prísne štátne tajomstvo na metódy získavania drahých kovov z podzemia. O vyspelosti baníctva na našom území nás okrem archívnych prameňov informuje aj známy anglický cestovateľ Edward Brown, ktorý navštívil horné Uhorsko v rokoch 1669 - 1670.

Kľúčové slová:

baníctvo

Špania dolina

amalgamácia

meď

železo

vodovod

ťažba

Rudné bane

banské mestáObsah:
 • Rozvoj baníctva na Slovensku
  Amalgamácia
  Špania dolina
  Historický špaňodolinský banský vodovod
  Prírodné cementačné vody v lokalite Špania Dolina
  Geologická stavba podložia v okolí Španej Doliny
  Význam baníctva na Španej Doline
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • BROWN, E.: Cesta z Komárna do banských miest v Uhorsku a odtiaľ do Viedne. Osveta, Martin, 52 s.
 • KODĚRA, M.: História baníctva v Španej Doline a okolí. http://permonik.host.sk/ ms1a3d.htm, 2003.
 • MAZÚREK, J.: Prírodno - technické systémy v Banskej oblasti Špania Dolina - Staré Hory. In: Zborník Slovenského banského múzea, roč. XVI., 1993, s. 7 -22.
 • MIKULCOVÁ, M.: Éra Turzovcov. In: Plus 7 dní. 2003, s. 50 -54.
 • PAULÍNYOVÁ, N., ŽUFFA, M.: Historický Špaňodolinský banský vodovod. In: Vodohospodársky spravodajca. Banská Bystrica, č. 2, 2002, s. 20 - 21.
 • ŽUFFA - ELLEK, M.: Špania Dolina - pamiatková rezervácia ľudovej architektúry. In: Bystrický Permon : Banskobystrická revue pre históriu, literatúru a popularizované vedy, ročník I., č.0, Banská Bystrica, 2003, s. 4 - 5.
 • VOZÁR, J.: Zlatá kniha baníctva. II. vyd., Banská agentúra, Košice, 2000.
 • VAJCÍKOVÁ, Z.: Zmapovanie starých banských záťaží v lokalite Špania Dolina.
 • Diplomová práca. UMB FPV, Banská Bystrica, 2002, 66 s.
 • HRMO, J., LONGAUER, V.: 25 rokov závodu rudné bane Špania Dolina. Banská Bystrica: Tlačiarne SNP,1989, 28 s.
 • LIESKOVSKÁ, R.: Špania Dolina. http://www.snm.sk/pamiatky/pam‗2002‗4c.htm, 2003.
 • Hlinka, Kazimír, Kolníková: Peniaze v našich dejinách, Obzor, 1976
 • Kolektív: Slovensko 1 - Dejiny, Obzor, 1971
 • Kolektív: Z prameňov našich dejín, SPN, 1974
 • Novák, J.: Samuel Mikovíny - brožúrka k prednáškam o S. Mikovínym
 • Vozár, J.: Európska nepriama amalgamácia a slovenské baníctvo, In.: Z dejín vied a techniky na Slovensku XIII, Veda, Bratislava, 1988