Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Technologický postup výroby súčiastky podľa výkresu

«»
Prípona
.doc
Typ
projekt
Stiahnuté
56 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38913
Posledná úprava
02.12.2011
Zobrazené
2 923 x
Autor:
draco91
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Návrh polotavaru pre výrobu zadanej súčiastky a stanovevnie jeho potrebného množstva
Určenie polotovaru a materiálu pre výrobu danej súčiastky:
Pri určovaní polotovaru, z ktorého má byť daná súčiastka vyrobená som vychádzal z geometrického tvaru a rozmerov súčiastky, stupňa presnosti, množstva vyrábaných kusov a charakteru jej funkčného určenia.
Tieto podmienky sa stali predpokladom na nasledovné určenie:
TYČE ŠTVORCOVÉ Z OCELÍ TRIED 10 A 11 VALCOVANÉ ZA TEPLA STN 42 5520
Materiál: 11 600
Chemické zloženie: C – 0,5%
Mechanické vlastnosti:
Pevnosť v ťahu : 170 – 230 MPa
Najmenšia medza klzu : 300 – 340 MPa
Obrobiteľnosť:
Sústruženie : 14b
Frézovanie : 13b
Vŕtanie : 14b
...

Kľúčové slová:

polotovar

základňa

technologický postup

výkresObsah:
 • 1. Navrhnúť polotovar pre výrobu danej súčiastky a stanoviť jeho potrebné množstvo.
  2. Navrhnúť technologické, ustavovacie a meracie základne.
  3. Navrhnúť sled operácii obrábania súčiastky vrátanie dokončovacich metód obrábania.
  4. Vypracovať návrh prídavkov na obrábanie.
  5. Priradiť rezné nástroje a parametre rezných podmienok k jednotlivým operáciam obrábania
  - hĺbka rezu ap
  - posuv f
  - rýchlosť vc
  - otáčky n
  - počet záberov i
  6. Navrhnúť potrebné druhy obrábacích strojov.
  7. Pre navrhnuté rezné podmienky vypočítať strojný čas tm pre všetky operácie technologického postupu.
  8. Navrhnúť použitie prípravkov a štandardných meradiel pre všetky operácie technologického postupu.
  9. Spracovať navrhnutý technologický postup do príslušného tlačiva.
  10. Súčasťou zadania je výkres zadanej súčiastky