Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 553   projektov
3 nových

Marketingová stratégia podniku Kovotvar Kúty

«»
Prípona
.docx
Typ
projekt
Stiahnuté
46 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39208
Posledná úprava
04.01.2012
Zobrazené
1 538 x
Autor:
draco91
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Charakteristika podniku
Výrobné družstvo Kovotvar Kúty vzniklo na Slovensku dňa 1.10.1953 pod názvom TOPĽA. Od doby založenia po dnešné dni družstvo prešlo obrovským vývojom a mnohými zmenami ako nutnosť prispôsobiť sa podmienkam spoločnosti a trhu. V roku 1964 bol stanovený názov KOVOTVAR KÚTY, ktorý mal prevádzky okrem Kútov aj v Šaštíne, Holíči a Jablonici. Družstvo sa tak stalo jedným z najvýznamnejších podnikov v regióne – Západné Slovensko. Pre celkový vývoj družstva a jeho smerovanie boli rozhodujúce roky 1965-1967, kedy prišlo k zahájeniu výroby pozinkovaného tovaru...

Výrobkové portfólia výrobného družstva Kovotvar Kúty
Klasický sortiment – výrobky pre dom a záhradu
Výrobkové portfólio výrobného družstva je tvorené širokou škálou výrobkov v mnohých farebných odtieňoch. Tvoria ho vedrá, kropiace kanvy, hrantíky, vandlíky a podnosy, miniprogram, hrnce a koše, drôtený program, vázy a nádoby na kvety.
Napríklad len vedrá majú 6 veľkostí a 7 druhov držadiel. Každá veľkosť a druh môže byť v pozinkovanom prevedení, ktoré sú vodotesné, vo farebnom prevedení, ktoré sú dekoračné a v zinkovom plus farebnom prevedené, ktoré sú ako vodotesné tak aj dekoračné.

Analýza vonkajšieho prostredia
Marketingové prostredie
Marketingové prostredie výrobného družstva Kovotvar Kúty vytvárajú všetky činitele a vplyvy, ktoré podmieňujú schopnosť firmy uspokojovať potreby zákazníka , spracovať a flexibilne reagovať na zmeny v spoločnosti. Marketingové prostredie sa skladá z mikro a makroprostredia, špecifikovaného bližšie v nasledujúcej časti...

Kľúčové slová:

podnik

mikroprostredie

makroprostredie

analýza

dodávatelia

odberatelia

SWOT analýza

príležitosti a hrozbyObsah:
 • Charakteristika podniku
  Predmet činnosti
  Výrobkové portfólia výrobného družstva Kovotvar Kúty
  Technológia
  Analýza vonkajšieho prostredia
  Marketingové prostredie
  Mikroprostredie výrobného družstva Kovotvar Kúty
  Interné mikroprostredie
  Podnikové procesy výrobného družstva Kovotvar Kúty
  Externé mikroprostredie
  Dodávatelia
  Odberatelia
  Makroprostredie
  Ekonomická aktivita
  Marketingová stratégia výrobného družstva
  Analýza vnútorného prostredia
  SWOT analýza
  Sily a slabosti
  Grafické zobrazenie
  Príležitosti a hrozby
  Graf príležitosti a hrozieb
  Výrobková politika
  Stratégia prístupu podniku k zákazníkovi vyplývajúca z odlišnosti kvality produktu oproti konkurentom
  Stratégia a alokácia jednotlivých nástrojov marketingového mixu pre rôzne produkty

Zdroje: