Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Manuál k tvorbe bakalárskej práce

«»
Prípona
.doc
Typ
manuál
Stiahnuté
279 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14000
Posledná úprava
08.03.2022
Zobrazené
11 025 x
Autor:
waldins777
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
(V práci sa môžu vyskytovať okrem slovného textu aj informácie vyjadrené v obrazovej forme a symbolmi takto:)

a) Ilustrácie (grafy, vývojové diagramy, mapy, …). Nie je potrebné rozlišovať rozličné typy ilustrácií, stačí, ak sa všetky označia ako “Obrázok”. Všetky ilustrácie musia byť očíslované súvislým radom číslic v celej práci a musia mať titulky (názov obrázku) pri každom obrázku. Text titulku musí byť pochopiteľný aj bez kontextu. Majú sa zaradiť bezprostredne za textom, kde sa spomínajú po prvý krát, ak je to možné, tak na tej istej strane. Obrázok by mal byť podľa možnosti centrovaný. Pri jeho popisovaní v texte treba použiť odkazy na obrázok v tvare napr.: Obr. 2, Obrázok 2.1 a pod..

b) Tabuľky hrajú významnú úlohu v texte, popis a záhlavie tabuľky má byť zrozumiteľné samostatne bez odkazu na text, záhlavia majú vyjadrovať druh veličiny a typy jednotiek vo forme “veličina/jednotka”, používať rovnaké symboly a skratky ako v texte. Každá tabuľka musí mať poradové číslo a titulok.
...

Kľúčové slová:

bakalárska práca

titulný list

tvorba práce

tvorba bakalárskej práce

záverečná práca

kvalifikačná práca

ako písať prácu

zadanie

zadanie bakalárskej práce

anotácia

čestné prehlásenieObsah:
 • ANOTÁCIA
  ANOTATION
  ČESTNÉ PREHLÁSENIE
  OBSAH
  ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A TABULIEK
  ZOZNAM POUŽITÉHO OZNAČENIA, SKRATIEK A SYMBOLOV
  SLOVNÍK TERMÍNOV
  ÚVOD
  1 (NÁZOV KAPITOLY)
  1.1 (Názov podkapitoly)
  1.1.1 (Názov podpodkapitoly)
  ZÁVER
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY A INTERNETOVÝCH ODKAZOV
  PRÍLOHY

Zdroje:
 • Katuščák, D: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce, 162 s., Enigma, 2013, ISBN 8089132454