Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Vypracované otázky - Technická obsluha výroby

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
16 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2568
Posledná úprava
23.02.2017
Zobrazené
2 112 x
Autor:
ribbi
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
30 vypracovaných otázok

Ukážka:

1) Základná funkcia, charakteristika a zvláštnosti TOV, optimalizácia systému TOV.

Podľa funkcie jednotlivých procesov ku výrobe finálneho výrobku sa celkový výrobný proces delí na:
a) hlavný v.p.,
b) pomocné v.p.,
c) obslužné v.p.
Hlavný v.p. je charakterizovaný vznikom výrobkov, určených pre odbyt mimo podnik.
Pomocné v.p. zabezpečujú výkony alebo služby pre plynulý priebeh hlavnej výroby. Zabezpečujú výrobu náradím, výrobnými pomôckami, všetkými druhmi energií a poskytujú údržbárske služby.
Obslužné v.p. doplňujú a umožňujú hlavné a pomocné v.p.
Predstavujú všetky netechnologické operácie, ktoré umožňujú priebeh vlastného technol. procesu.
DOKONALÉ LOGISTICKÉ ZABEZPEČENIE

Kľúčové slová:

technická obsluha výroby

pracovníci

diagnostická údržba

kontajnery

dopravníkové systémy

manipulačné jednotkyObsah:
 • 1) Základná funkcia, charakteristika a zvláštnosti TOV, optimalizácia systému TOV.
  2) PPV, pomocné procesy výroby.
  3) Kvalita PPV a znaky kvality EMS, manažment kvality.
  4) Organizácia a riadenie údržby.
  5) Určenie počtu pracovníkov, nutných výrobných zariadení
  6) Určenie nákladov na opravy a dĺžky opravárenských cyklov podľa PPO.
  7) Základné matematické vyjadrenie prevádzkovej spoľahlivosti.
  8) Metóda DIPS.
  9) Diagnostická údržba. ...údržba podľa technického stavu
  10) Údržba ostatného HIM. Údržba budov a stavieb.
  11) Vyhradené technické zariadenia a bezpečnosť práce pri pomocných procesoch.
  12) Technická dokumentácia v údržbe, hodnotenie efektívnosti údržby (ukazovatele)
  13) Druhotné členenie a klasifikácia nákladov na údržbu.
  14) Totálne produktívna údržba: TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE
  15) 12 krokov zavádzania TPM a 7 krokov autonómnej údržby
  16) CEZ
  17) Informačné zabezpečenie HIM.
  18) Hospodárenie s normalizovaním náradím...pomocná činnosť,
  19) Význam a funkcia EH.
  20) Obslužné procesy.
  21) Tvorba nosných manipulačných jednotiek.
  22) Kontajnery a Kontajnerizácia.
  23) Základné druhy dopr. vozíkov.
  24) Automatické vozíkové dopravné systémy. ..Automated guided vehicle systems
  25) Zdvíhacie zariadenia.
  26) Dopravníkové systémy.
  27) Dopravné trate
  28) Skladové hospodárstvo.
  29) Balenie a identifikácia
  30) Hospodárenie s kovovým odpadom