Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Otázky ku skúške z predmetu ELEKTROTECHNIKA (strojárske technológie)

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
11,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47810
Posledná úprava
28.10.2020
Zobrazené
141 x
Autor:
jano
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Elektrické pole - základné pojmy, potenciál, intenzita elektrického poľa, prúd, napätie, odpor a vodivosť, ohmov zákon, kapacita kondenzátora.

Elektromagnetické pole je fyzikálne pole, ktoré zodpovedá miere pôsobenia elektrickej a magnetickej sily v priestore. Je zložené z dvoch navzájom prepojených polí, elektrického a magnetického.
Elektrické pole - druh hmoty, prostredníctvom ktorého dochádza k vzájomnému pôsobeniu medzi elektrickými nábojmi. Charakteristickými veličinami sú potenciál, napätie a intenzita.
Elektrický potenciál (φ) - fyzikálna veličina číselne rovná vykonanej práci pri premiestnení kladného jednotkového náboja z určitého bodu do bodu s nulovým potenciálom.
Napätím U nazývame rozdiel potenciálov medzi dvomi bodmi elektrického poľa.
Intenzita elektrického poľa E sa číselne rovná sile, ktorá pôsobí na kladný jednotkový náboj.
Elektrický prúd - fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje množstvo elektrického náboja, ktorý prejde vodičom za jednotku času.
Jednosmerný prúd - nemení v čase ani svoju veľkosť ani smer.
Striedavý prúd - veľkosť prúdu sa s časom mení ( sínusový, obdĺžnikový, pílový).
Jednosmerný elektrický prúd je vlastne pohyb elektrických nábojov v určitom smere.
Elektrický prúd preteká z miesta vyššieho potenciálu na miesto nižšieho potenciálu cez vonkajšiu elektrickú sieť (spotrebičmi).
Elektrický odpor a vodivosť - každé prostredie bráni priebehu elektrického prúdu. Táto vlastnosť je odpor.
Ohmov zákon - vyjadruje závislosť prúdu a napätia
Kapacita kondenzátora - je schopnosť udržať v sebe náboj, čiže aký náboj udrží v sebe vodič pri potenciály 1V.
...

Kľúčové slová:

elektrotechnika

elektrické pole

magnetické pole

elektrické obvody

jednofázové obvody

striedavé obvody

fáza

transformátor

elektrický stroj

motor

asynchrónny motor

generátorObsah:
 • 1. Elektrické pole
  2. Magnetické pole
  3. Jednosmerné el. obvody
  4. Striedavé jednofázové obvody
  5a. Striedavé obvody
  5b. Trojfázová sústava
  6. Transformátory - princíp činnosti, klasifikácia, konštrukcia, náhradná schéma transformátora.
  7. Transformátory - pracovné stavy transformátora, stav naprázdno a nakrátko.
  8. Elektrické stroje
  9. Asynchrónny motor - princíp činnosti, konštrukcia, pracovné stavy.
  10. Asynchrónny motor - náhradná schéma a momentová charakteristika.
  11. Jednofázový asynchrónny motor, synchrónny motor a komutátorový motor
  12. Jednosmerné stroje
  13. Generátory jednosmerného prúdu - konštrukcia, princíp činnosti, základné zapojenie a charakteristiky dynama s cudzím budením.
  14. Generátory jednosmerného prúdu - základné zapojenie a charakteristika derivačného sériového a kompaudného dynama.
  15. Jednosmerný motor - princíp činnosti, konštrukcia jednosmerného motora s cudzím budením.
  16. Jednosmerný motor - základné zapojenie a charakteristiky derivačného, sériového a kompoudneho jednosmerného motora.

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • skriptá