Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Testové otázky na skúšku z predmetu "Vybrané kapitoly z fyziky"

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
6,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47809
Posledná úprava
28.10.2020
Zobrazené
129 x
Autor:
jano
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
v-vektor okamžitej rýchlosti
dr-derivácia polohového vektora
dt-derivácia času
...
F-vektor sily
m-hmotnosť
a-vektor zrýchlenia
...
J-moment zotrvačnosti vzhľadom na ľubovolnú priamku
J0-moment zotrvačnosti osi prechádzajúcej ťažiskom
m-celková hmotnosť telesa
a-vzdialenosť ťažiska od osi
...
Tok vektora elektrickej intenzity ľubovoľnou uzavretou plochou sa rovná celkovému náboju, ktorý sa nachádza vnútri tejto plochy delenému permitivitou vákua
...
Dva od seba izolované vodiče pri malej vzájomnej vzdialenosti predstavujú tzv. kondenzátor, t. j. zariadenie, v ktorom možno nahromadiť veľké el. náboje opačného znamienka, bez toho, že by aj rozdiel potenciálov obidvoch vodičov bol veľký.
Kapacita C je daná podielom náboja Q na jednom z obidvoch vodičov a potenciálu u tohto vodiča, vzhľadom na vodič druhý, pričom sa predpokladá, že tento vodič nesie náboj Q
...

Kľúčové slová:

fyzika

vektor

rýchlosť

Newton

Newtonov zákon

zrýchlenie

zotrvačnosť

moment zotrvačnosti

sila

výkon

gravitácia

gravitačné pole

gravitačný zákon

kmitajúci pohyb

elektrické poleObsah:
 • 1. Definícia vektora okamžitej rýchlosti hmotného bodu (HB)
  2. Definícia vektora okamžitého zrýchlenia HB
  3. Definícia vektora uhlovej rýchlosti (aj obrázok)
  4. Definícia vektora uhlového zrýchlenia (aj obrázok)
  5. Vzťah medzi vektormi obvodovej a uhlovej rýchlosťou (aj obrázok)
  6. Vektor tangenciálneho zrýchlenia (aj obrázok)
  7. Vektor normálového zrýchlenia (aj obrázok)
  8. Druhý Newtonov zákon
  ...
  45. Druhý Kirchhoffov zákon (slovne aj vzorcom)
  46. Vlnová dĺžka
  47. Vlnová rovnica pre elektro-magn. vlny
  48. Riešenie vlnovej rovnice pre el.-magn. vlny
  49. Zákon odrazu svetla (slovne, vzorec a obrázok)
  50. Zákon lomu svetla (slovne, vzorec a obrázok)
  51. Zobrazovacia rovnica tenkej šošovky
  52. Chod význačných lúčov v optickej sústave

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • skriptá