Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Prijímanie, adaptácia a rozmiestňovanie pracovníkov

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4990
Posledná úprava
06.11.2017
Zobrazené
2 537 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Prijímanie pracovníkov predstavuje množstvo procesov, ktoré nasledujú potom, čo vybraný uchádzač o zamestnanie je informovaný o tom, že bol vybraný a akceptuje ponuku zamestnania v organizácii, a končí behom dňa nástupu pracovníka do zamestnania.
Prijímanie pracovníkom môžeme chápať dvojakým spôsobom a to v užšom a širšom zmysle. Ak hovoríme o prijímaní pracovníkov v užšom zmysle, hovoríme o procesoch súvisiacich s počiatočnou fázou pracovného pomeru pracovníka prichádzajúceho do organizácie. Širšie poňatie zahrňuje okrem predchádzajúceho prípadu aj procesy súvisiace s prechodom súčastného pracovníka organizácie na nové miesto v rámci organizácie.
Personálna prax rozumie pod prijímaním pracovníkov skôr užšie chápanie.
Prijímanie nových pracovníkov do organizácie spočíva v procesoch charakteristických pre deň kedy pracovník nastupuje do podniku, a potom v procesoch, ktoré majú novému pracovníkovi poskytnúť základné informácie, ktoré potrebuje k tomu, aby sa rýchlo a vhodným spôsobom v podniku adaptoval a začal pracovať.

Kľúčové slová:

rozmiestňovanie

adaptácia

prijámanie

pracovník

pracovná zmluva

vzdelávanie

mimopodniková mobilitaObsah:
 • Definícia prijímania pracovníkov:
  Postup pri prijímaní nového pracovníka:
  Formy prijímania pracovníkov:
  Pracovná zmluva
  Orientácia pracovníkov ako adaptačná a vzdelávacia aktivita
  Definícia
  Oblasti orientácie a ich obsah
  K základným znakom primeranej adaptovanosti človeka patrí:
  Obdobie orientácie a jeho časový plán
  Úloha vedúcich pracovníkov a úloha personálneho útvaru
  Rozmiestňovanie pracovníkov
  Definícia:
  Profil pracovníka:
  Profil, povaha pracovného miesta:
  Rozmiestňovanie pracovníkov a staffing
  VNútropodniková mobilita
  Mimopodniková mobilita
  Nadbytočnosť , znižovanie počtu pracovníkov
  Fluktuácia pracovníkov
  Sledovanie a riadenie fluktuácie pracovníkov
  VZťah rozmiestnenia pracovníkov k iným personálnym činnostiam
  Zoznam použitej bibliografie

Zdroje:
 • ALFRED J. Wolker a kol.: Moderní personální management Nejnovější trendy a technologie. Praha: Grada Publishing a. s. 2003. ISBN 80-247-0449-8.
 • ARMSTRONG, Michal: Personálni management. Praha: Grada Publishing a. s. 1999. ISBN 80-7169-614-5.
 • ARMSTRONG, Michal.: Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing a. s. 2002. ISBN 80-247-0469-2.
 • ČORBA, Vojtech: Personálny manažment. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta humanitných a prírodných vied 1998. ISBN 80-88885-42-6.
 • DONNELLY James H. a kol.: Management. Praha: Grada Publishing 1997. ISBN 80-7169-422-3.
 • FOOT, Margaret: Personalistika. Praha: Computer Press 2002. ISBN 80-7226-515-6.
 • HELLER, Robert: Úspešná motivácia. Bratislava: Slováry, spol. s r. o. 2001. ISBN 80-7145-556-3.
 • HELLER, Robert: Úspešný predaj - základy manažmentu. Bratislava: SLOVART 2001. ISBN 80-7145-555-5.
 • KACHAŇÁKOVÁ, Anna: Riadenie ľudských zdrojov/ľudský faktor a úspěšnost podniku. Bratislava: SPRINT 2001. ISBN 80-88848-72-5.
 • KOUBEK, Josef: Řízení lidských zdrojů Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press 2003. ISBN 80-7261-033-3.
 • KUZMIŠINOVÁ, Viera: Personálny manažnent pre učitelské špecializácie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2004. ISBN 80-8068-268-2.
 • PICHŇA, Ján: Základy personalistiky I. Bratislava: SOFA 1994. ISBN 80-85752-0.