Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Manažment zmien ako konkurencia v podniku

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
1,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45109
Posledná úprava
12.05.2014
Zobrazené
1 358 x
Autor:
lucia.zabkova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Svet sa neustále mení. Každým dňom sa niečo vylepší, vznikne alebo obnoví. Ak chce byť firma úspešná, nestačí byť len dobrým výrobcom alebo mať dostatočne pútavú reklamu. Kľúčom k úspechu a tým aj k maximalizácii zisku je vedieť pohotovo a priamo reagovať na meniace sa podmienky a potreby trhu. Zmeny sú dnes oveľa rozsiahlejšie a dlhodobejšie ako v minulosti. Nestačí len vedieť prežiť, ale vyťažiť čo najviac z nedokonalosti ostatných a popritom rozvíjať svoje prednosti.
Manažment zmien je dôležitou súčasťou stratégie podniku, pretože schopnosť v správnej chvíli využiť akúkoľvek zmenu na trhu v svoj prospech sa odrazí nielen na ziskovosti, ale zlepší aj postavenie na trhu a goodwill podniku.
Dnes neexistuje prostredie, ktoré by sa nevyvíjalo a nesprávalo dynamicky. Všetky prvky prostredia, či už širšieho alebo priameho prostredia organizácie sú vo vzájomnej interakcii a stále sa vyvíjajú. Odhaliť dynamiku podnikateľského prostredia a vedieť ju využiť je súčasťou práce manažérov zmien. Manažment zmien je proces náročný, najmä na kvalitnú diagnostiku a analýzu externých a interných vplyvov. Zároveň musí zabezpečiť aj realizáciu zmien v podniku a prijatie zmien pracovníkmi, ktorých sa zmena bytostne týka. A v neposlednom rade je pre riadenie zmien charakteristické to, čo pre každý manažment, že ide o prácu s ľuďmi. Poznať základné pravidlá, princípy a metódy, ako realizovať zmenu, ako viesť ľudí v prospech zmeny, ako hodnotiť dosah zmeny, je dnes v mnohých podnikoch základnou a kľúčovou otázkou, ktorej je potrebné venovať náležitú pozornosť.
Byť dobrý manažér, to nie je len o dokonalom vnútropodnikovom systéme, ale o neustálom sledovaní toho, čo sa deje okolo nás a hľadať cestu, ako čo najjednoduchšie a zároveň najsofistikovanejšie kráčať rovnakým tempom s dnešnou neustále sa meniacou ekonomikou.

Kľúčové slová:

manažment

zmien

management

model

fázy projektu

nadler

donnelly

projekty zmien

analytické techniky

zmena organizačnej štruktúry v praxiObsah:
 • Úvod
  Význam a podstata zmeny
  Projekty zmien
  Fázy projektu
  Modely zmien
  Model riadenia zmien podľa Donnellyho
  Diagnostický model podľa Nadlera a Tushmana
  Osobitosti riadenia zmien
  Analytické techniky použiteľné v konaní zmien
  Zmena organizačnej štruktúry v praxi
  Logo
  Vernostné karty
  Slogan
  Osobitosti
  Záver

Zdroje:
 • DRUCKER, P. F.: Management. Budoucnost začína dnes. Praha : Management Press, 1992
 • ČEPELOVÁ, A.: Manažment zmien a času riadiaceho pracovníka. Bratislava: Ekonóm 2003. s. 7.
 • MAJTÁN, M.: Projektový manažment v stratégii firmy. In: IBC. International business
 • cooperation : časopis pre podnikateľov. Roč. 10, č.1 , 1999
 • MAJTÁN, M.: Projektové riadenie v podnikovej stratégii. In: Moderní rízení, 1/1999, s. 41-44
 • GALBAVÝ, Š. - Sluka, Z.: Jak zajistit úspech projektu založených na spolupráci více partneru, Metóda „Rámec projektu.“ In.: Moderní rizení, 6/1999, s.38-40
 • BOROVSKÝ, J.: Manažment zmien - cesta k rastu konkurencieschopnosti. Bratislava:
 • Eurounion, 2005, ISBN 80-88984-66-1
 • Donelly, J.: Management. Praha: Grada Publishing, 1995.