Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Podnikateľský plán - všeobecne

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
23 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10481
Posledná úprava
05.06.2019
Zobrazené
1 068 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Podnikateľský plán je súhrnný programový dokument prezentujúci zámery organizácie v určitom období. Projektový dokument pre realizáciu a koordináciu jednotlivých aktivít. Nástroj realizácie závažných zmien. Základ pre rozhodovanie v prípade keď organizácia stojí pred rozsiahlymi zmenami. Nástroj pre posúdenie technicko-ekonomickej efektívnosti. Popisuje ciele ekonomicky a technologicky uskutočniteľné.

Dokument zhrňujúci podstatné informácie o podniku, o jeho prostredí a histórií, jeho minulé a súčasné aktivity, jeho krátkodobé a dlhodobé ciele. Podáva jasný, pochopiteľný opis príležitosti. Zabezpečuje presvedčivé argumenty, ktoré robia príležitosť vierohodnou. Príležitosť pre podnikateľa systémovo si utriediť podmienky pre podnikanie, postupy a predpokladané efekty. Podkladový materiál pre investora, banku na základe ktorého sa rozhodujú o financovaní alebo kapitálovom vstupe. Monitorovací materiál pre sledovanie úspešnosti podniku.

Kľúčové slová:

podnikateľský plán

výrobný proces

trh

odberatelia

marketing

organizačný plán

finančný plán

predaj

výrobky

službyObsah:
 • Predslov
  Podnikateľský plán
  Funkcie a úlohy podnikateľského plánu
  Účel tvorby podnikateľského plánu
  Stanovenie uskutočniteľnosti
  Presvedčiť čitateľa podnikateľského plánu
  Stanovenie pravidiel spolupráce
  Podklad na vykonávanie konkrétnych činnosti
  Požiadavky na podnikateľský plán
  1. Prezentácia vo výťahu (z angl. „elevator pitch“)
  2. Executive summary
  3. Skrátený podnikateľský plán
  4. Plný podnikateľský plán
  Štruktúra podnikateľského plánu
  Zhrnutie projektu
  Opis firmy
  Opis výrobku alebo služieb
  Výrobný proces
  Trh, odberatelia
  Marketing
  Organizačný plán
  Dopad na životné prostredie
  Finančné plány
  Zoznam dokladov a príloh
  Záver
  Použitá literatúra

Zdroje: