Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Význam a proces hodnotenia zamestnancov v podniku

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5824
Posledná úprava
29.11.2017
Zobrazené
6 325 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V modernom podniku sa hodnotenie výkonu považuje za dôležité východisko na zdokonaľovanie jeho chodu. Na základe bilancovania reálneho pracovného potenciálu, s ktorým podnik disponuje a požadovaného z hľadiska prijatých cieľov, možno programovo rozvíjať vedomosti, zručnosti, postoje,hodnotovú orientáciu, tvorivosť, motiváciu, kooperatívnosť a ďalšie charakteristiky u každého zamestnanca. Okrem samotného rozvoja zamestnancov môže mať hodnotenie pozitívny dosah na celý systém riadenia ľudských zdrojov, čo by sa malo napokon prejaviť vo zvyšovaní efektívnosti podniku.

Zámerom mojej práce je snaha prispieť k tomu, aby hodnotenie pracovného výkonu zamestnanca nebolo len formálnou ekonomickou záležitosťou. Má byť návodom k tomu, aby hodnotenie bolo spravodlivé a čo možno najobjektívnejšie.

Kľúčové slová:

hodnotenie pracovníkov

ciele hodnotenia

pracovné výkony

nedostatky

najdôležitejšie funkcie

výkonObsah:
 • Základné východiská a ciele hodnotenia výkonu
  Najdôležitejšie funkcie hodnotenia pracovníkov:
  Kto má vyhodnocovať pracovné výkony
  Formy hodnotenia
  Nedostatky a chyby v procese hodnotenia pracovníkov

Zdroje:
 • Kachaňáková, A.: Riadenie ľudských zdrojov. Bratislava: Sprint - vfra, 2007. s. 128. ISBN 978-80-89085-87-5
 • Višňovský, I.- Nagyová, L. - Šajbidorová, M: Manažment ľudských zdrojov (3. upravené vydanie). Vydala SPU v Nitre, 2005. s. 166. ISBN 80-8069-616-0
 • Hodnotenie pracovníkov. [online]