Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Špecifické typy manažerskej komunikácie

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
46 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5383
Posledná úprava
27.09.2017
Zobrazené
1 476 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vyjednávanie môžeme stručne definovať ako proces, ktorým dve alebo viacero strán, každá s vlastnými cieľmi a hľadiskami, koordinujú oblasti svojich záujmov prostredníctvom ústupkov a kompromisov, aby dospeli k dohode a spoločne postupovali v oblastiach spoločného záujmu, a to v situáciách, keď ani jedna zo strán nemôže alebo nechce použiť všetku svoju moc. V ideálnom prípade bude výsledkom vyjednávania rozumná dohoda, ktorá zlepší, alebo aspoň nenaruší vzťahy medzi oboma stranami. Aby sme mohli vyjednávanie správne definovať, musíme ho odlíšiť od arbitráže a sprostredkovania. Arbitráž využíva ako prostriedok tretiu osobu. Ak strany predložia spor arbitrovi, zaväzujú sa tým, že sa podrobia jeho rozhodnutiu. Sprostredkovanie tiež využíva tretiu stranu, resp. osobu, ale sprostredkovateľ nemá právo robiť záväzné rozhodnutia. Sprostredkovateľ počúva, usmerňuje, navrhuje a presviedča obe strany, a tým napomáha proces rozhodovania. Multilaterálne vyjednávanie si tiež často vyžaduje tretiu stranu.

Kľúčové slová:

lobing

koučing

sporné body

lobizmus

obchodné rokovania

vyjednávania

prístup

sporné bodyObsah:
 • 1 Definícia pojmu vyjednávanie
  2 Šesť prvkov vyjednávania
  2.1 Prístup a výsledok
  2.2 Sporné body
  2.3 Vyjednávajúce strany
  2.4 Vzťah vyjednávajúcich strán
  2.5 Proces vyjednávania
  2.6 Stratégia a taktika vyjednávania
  3 Súčasné trendy v procesoch vyjednávania
  4 Lobizmus (lobbing)
  5 Obchodné rokovanie
  5.1 Podstata obchodného rokovania
  5.2 Základné fázy obchodného rokovania
  5.3 Príprava na obchodné rokovanie
  5.4 Priebeh obchodného rokovania
  5.5 Ukončenie obchodného rokovania
  6 Koučing
  7 Interkultúrna komunikácia - nový typ manažérskej komunikácie
  8 Záver
  9 Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • LUKNIČ, Arnold: Vyjednávanie a jeho hlavné prvky. In: Ekonomické rozhľady, roč. 28, 1999, č. 1, s. 45-54.
 • SAMUHELOVÁ, Magdaléna: O lobingu a komunikácii. In: Nová ekonomika, roč. 3, 2004, č. 4. s. 74-78
 • SZARKOVÁ, Miroslava: Interkultúrna komunikácia - nový typ manažérskej komunikácie. In: IBC, roč. 14, 2003, č. 3, s. 22