Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Seminárna práca z Komunikácie v manažmente

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
84 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7723
Posledná úprava
09.05.2018
Zobrazené
5 546 x
Autor:
szkitike
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
„Komunikácia predstavuje moc. Kto sa naučil ju efektívne využívať, môže zmeniť svoj pohľad na svet aj pohľad, ktorým svet pozerá na neho.“
Anthony Robbins

Manažéri v súčasných firmách si uvedomujú, že dobrá komunikácia medzi ľuďmi vnútri organizácie sa môže javiť ako kľúčový problém. Sú si vedomí, že efektívne fungovanie komunikácie, vhodná firemná kultúra, či príjemná pracovná atmosféra dokážu pôsobiť nielen ako jasný motivátor pre zamestnancov, ale aj ako faktor úspešnosti firmy pri presadzovaní a dosahovaní jej cieľov.

Komunikácia je prostriedkom riadenia, spojenia ľudí v organizácií pre dosiahnutie spoločných cieľov a zámerov. Komunikácia predstavuje nepretržitý proces dorozumievania ľudí pomocou výmeny informácií, správ, údajov, myšlienok, názorov, postojov, pocitov, predstáv... Je to prenos vzájomného dorozumievania pomocou určitých symbolov.
Umenie komunikovať je jedným z najdôležitejšich atribútov úspešného riadiaceho pracovníka - manažéra. Aby mohli riadiaci pracovníci všetkých úrovní efektívne fungovať, musia disponovať informáciami potrebnými pre vykonávanie manažérskych funkcií.

Kľúčové slová:

Komunikačný proces

Komunikačné zručnosti

Verbálna komunikácia

počúvanie

Neverbálna komunikácia

Vnútropodniková komunikáciaObsah:
 • ÚVOD
  Čo je to komunikácia
  Komunikačný proces
  Typy komunikácie - komunikačné vzorce:
  Interpersonálna komunikácia
  Komunikačné zručnosti
  1) Verbálna komunikácia
  2) Počúvanie a načúvanie:
  3) Neverbálna komunikácia
  Asertivita
  Empatia
  Persuázia
  4.) Masová komunikácia
  Vnútropodniková komunikácia
  Komunikácia s externým prostredím podniku
  Bariéry firemnej komunikácie
  Význam komunikácie v práci manažéra
  Špecifické typy manažérskej a marketingovej komunikácie
  Konfliktom sa nemožno vyhnúť, treba ich riešiť
  Použitá literatúra:

Zdroje:
 • Višňovský, J. - Nagyová, Ľ. - Šajbidorová, M.: Manažment ľudských zdrojov. Nitra, ES VŠP, 1996
 • Khelerová, Vladimíra: Komunikační dovednosti manažera. Praha, Grada Publishing, 1995
 • DeVito J.A. 1999: Základy mezilidské komunikace, Grada, Praha
 • Dobšovič, Ľ.: Naučte sa riešiť konflikty. Komunikácia a sebaúcta v medziľudských vzťahoch. Bratislava, Fontana
 • Hurst, B.: Encyklopedie komunikačních technik. Praha, Grada, 1994
 • DeVITO, Joseph. Základy meziliddské komunikace. Praha: Smena, 1999
 • Majtán M. a kol..: Manažment. Bratislava: SPRINT, 2003