Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Manažment výkonnosti zamestnancov

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47876
Posledná úprava
19.03.2021
Zobrazené
530 x
Autor:
lucia.novarova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
V organizácií stačí skúmať tri hlavné atribúty, ktoré vypovedajú o výkonnosti a smerovaní firmy: spokojnosť zákazníkov, výkonnosť pracovníkov a cash flow (Jack Welch 2009).
Témou seminárnej práce je jeden z týchto atribútov - výkonnosť zamestnancov. Manažment výkonnosti zamestnancov je dôležitým faktorom každej organizácie. Je to proces, na základe ktorého podnik chce čo najefektívnejšie využívať ľudské zdroje. Na Cieľom riadenia výkonnosti je zosúladenie podnikových stratégií a zamestnaneckými požiadavkami.
Cieľom tento seminárnej práce je bližšie teoreticky analyzovať výkonnosť zamestnancov, zhodnotiť riadenie spoločnosti zamerané na zamestnancov, navrhnúť možnosti zlepšenia výkonnosti v oblasti riadenia.
Práce je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti budú vymedzené pojmy z oblasti manažmentu výkonnosti zamestnancov, spôsoby zlepšenia výkonnosti.
Praktická časť využíva poznatky uvedené v teoretickej časti a venuje sa popisu a analýze spôsobov zlepšenia výkonnosti zamestnancov vo vybranej banke.
K získaniu potrebných informácií v praktickej časti budem skúmať manažment výkonnosti v Slovenskej sporiteľni. Preskúmam vplyv zariadenia interiéru na celkový výkon, aké ponúkajú benefity a aký štýl riadenia a motivácie uprednostňujú.
Výkonnosť pracovníkov predstavuje systém vedenia ľudí a ich motivácia na pilieri založenom na cieľoch a výkonových ukazovateľov. Výkonnosť zamestnancov predkladá jasné ciele založené na ukazovateľoch, ktoré stimulujú firmy k dlhodobým stratégiám, dobrým vzťahom na pracovisku a odpovedajúcim systémom odmeňovania a hodnotenia (Krajčíová, 2012).
...

Kľúčové slová:

manažment

výkonnosť

výkon

manažment výkonnosti

výkonnosť zamestnancov

zamestnanec

zamestnávateľ

pracovný výkon

práca

manažment pracovnej výkonnostiObsah:
 • OBSAH
  ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A TABULIEK 3
  ÚVOD 4
  1 MANAŽMENT VÝKONNOSTI 5
  1.1 Manažment výkonnosti zamestnancov 5
  1.2 Fázy výkonnosti zamestnancov 6
  1.3 Vplyv manažéra na výkonnosť 7
  1.4 Spôsoby udržania výkonnosti zamestnancov 9
  1.2.1 Zvyšovanie výkonnosti pomocou hodnotenia 12
  2 PRAKTICKÁ ČASŤ 14
  2.1 Slovenská sporiteľňa, a. s. 14
  2.2 Manažment výkonnosti v Slovenskej sporiteľni, a. s. 15
  ZÁVER 20
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 21

Zdroje: