Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
3 nových

Neverbálna komunikácia v pracovnom prostredí

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12632
Posledná úprava
03.08.2020
Zobrazené
1 288 x
Autor:
zemloffka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Asi ste sa už stretli s tvrdením, že neverbálna komunikácia je omnoho podstatnejším nosičom informácií ako je napr. obsah reči. To znamená, že omnoho dôležitejšie než to "čo" hovoríte je to "ako" to hovoríte. A ak by sme to mali rozvinúť ešte viac, tak úplne najdôležitejšie je - ako sa pri tom tvárite.
Ani si neuvedomujeme, či chceme alebo nie, všetko čo robíme, ako hovoríme, tvárime sa, či stojíme, súvisí s neverbálnou komunikáciou. Dá sa povedať, že kto sa v nej aspoň trochu vyzná a pozná jej princípy, je pánom situácie. Dokáže ľahšie odhadnúť človeka a má tak stále navrch. Už len so základnými znalosťami o tejto komunikácii viete určiť, či má váš cieľ o vás záujem alebo nie. Či už je to v autobuse, na ulici, v obchode alebo na pracovných stretnutiach. A práve na význam a dôležitosť neverbálnej komunikácie pri pracovných stretnutiach sme sa zamerali v našej seminárnej práci.
Neverbálna komunikácia zahŕňa všetky prejavy komunikácie, ktoré sú neslovné (neverbálne). Jedná sa o mimiku a gestá. Na rozdiel od reči prebieha na inej báze. Podáva informácie o emóciách, pocitoch a vyjadruje čo si subjekt (osoba) myslí. Je závislá na mieste žitia jedinca a väčšina prejavov je kultúrne podmienená. V procese komunikácie sa neverbálnej komunikácií nemôžeme vyhnúť, môžeme ju len potlačiť.
Neverbálne prejavy sa delia do skupín:...

Kľúčové slová:

neverbálna komunikácia

chôdza

pohľad

podávanie ruky

mimika

haptika

proxemika

výraz

dotyk

tvár

posturológia

postoj

držanie tela

gestika

kinezika

informácia

pohyb

očný kontakt

rukopisObsah:
 • Úvod
  Neverbálna komunikácia
  Čo prezrádza neverbálna komunikácia
  Chôdza a pohľad
  Gestá - menej znamená viac
  Čo prezrádza spôsob podávania ruky
  Vonkajší zjav - základ osobného úspechu
  Tajomná reč tela
  Aj v biznis etikete platí Iný kraj - iný mrav
  Zoznam bibliografických odkazov

Zdroje:
 • SZARKOVÁ, M.: Psychológia; Bratislava, Ekonóm, 2004
 • TEGZE, O.: Neverbální komunikace, Praha, Computer Press, 2003
 • BĚLOHLÁVEK, F.: Desatero manažera, Praha, Computer Press, 2003
 • PROVAZNÍK, V.: Psychologie pro ekonomy a manažery, Praha, Grada Publishing, 2002
 • TERMANN, S.: Umění přesvědčit a vyjednat, Praha, Grada Publishing, 2002
 • SZARKOVÁ, M.: Komunikácia v manažmente, Bratislava, Ekonóm, 2002
 • ŠTĚPANÍK, J. - KOHOUTEK, R.: Psychologie práce a řízení, Brno, CERM, 2000
 • PEASE, A. - PEASE, B.: Veľká kniha reči tela
 • CARNEGIE,D.: Jak získavat přátele a působit na lidi; Talpress, Praha 1992
 • KOLLÁRIK,T: Sociálna psychológia; Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1993
 • MISTRÍK, J.: Vektory komunikácie, UK v Bratislave 1999
 • PÁLENÍK, Ľ. a kol.: Vybrané kapitoly zo psychológie. Metodické centrum, Bratislava 1995
 • THIEL, E.: Reč ľudského tela prezrádza viac ako tisíc slov; Bratislava 1993
 • časopis TREND
 • časopis PROFIT
 • Hospodárske noviny
 • http://www.eFocus.sk
 • http://www.eTrend.sk
 • http://www.hnonline.sk
 • http://www.wikipedia.org
 • http://www.pravda.sk
 • http://www.eProfit.sk
 • http://www.olgaskvareninova.sk