Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Makroekonomická analýza akciového trhu a jej využitie v SR

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4803
Posledná úprava
18.10.2017
Zobrazené
1 170 x
Autor:
strapacik007
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Analytici, ktorí pracujú v oblasti ekonomických analýz so zameraním na akciové trhy, sú často predmetom tvrdej kritiky, pretože ich závery sa mnohokrát rozchádzajú s realitou ekonomických zvratov a najmä v oblasti dlhodobého prognózovania sa prejavujú ako veľmi nespoľahlivé. Súvisí to s tým, že ekonomika je zložitý spoločenský systém, ktorý sa ustavične vyvíja a mení. Určitú podobnosť možno hľadať v meteorológii. Predpovedať počasie z dlhodobého hľadiska je prakticky nemožné a napriek vyspelosti techniky v tejto oblasti sa vyskytujú aj v krátkodobej predpovedi často odlišnosti v porovnaní s realitou.
V porovnaní s meteorológiou má ekonomika ešte ďalšie nevýhody, pretože ak zostavíme model ekonomiky počasia ako nelineárne systémy, otázkou je, aké veličiny dosadíme do diferenciálnych rovníc ekonomiky. Jednoznačne možno dokázať, že prístupy uplatňované v iných vedných odboroch sa nedajú uplatniť pri ekonomických analýzach. Množstvo informácií pri ekonomických analýzach je prakticky nekonečné a analytik ich nikdy nebude môcť všetky zachytiť a spracovať. Na druhej strane nemožno ekonomické analýzy považovať za úplne bezcenné. Existujú analýzy, ktoré vystihli vývojové trendy a poslúžili mnohým investorom. Nemožno ich však zasa zidealizovať. Úroveň analýz často závisí nielen od množstva a správneho výberu informácií, ale aj od erudovanosti a intuície analytika, pričom dobrých analytikov ani na vyspelých kapitálových trhoch nie je veľa.
Do akej miery ovplyvňuje makroekonomická politika vývoj akciových trhov a ktoré faktory majú dominantné postavenie pri tejto analýze? Podľa viacerých analytikov a renomovaných ekonómov existujú tieto základné makroekonomické veličiny ovplyvňujúce kurz akcií:

Kľúčové slová:

akciový trh

fundamentálna analýza

akciové indexy

politika

peňažná ponuka

makroekonómiaObsah:
 • ÚVOD 1
  ANALÝZA AKCIOVÉHO TRHU 2
  PODSTATA FUNDAMENTÁLNEJ ANALÝZY 2
  Makroekonomická analýza 2
  Akciové indexy 2
  Makroekonomické faktory a akciový trh 3
  Závislosť kurzu akcií od HDP 3
  Analýza HDP 5
  Vplyv fiškálnej politiky na kurzy akcií 6
  Peňažná ponuka a kurzy akcií 7
  AKCIOVÝ TRH NA SLOVENSKU V ROKU 2006 9
  POUŽITÁ LITERATÚRA 15
  OBSAH 16

Zdroje:
 • Chovancová, B.: Finančný trh, nástroje, transakcie, inštitúcie. Bratislava, Iura Edition 2006
 • Diplomová práca, Irena Hlavatá - Menová analýza a prognóza, EU NHF 1995