Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Prezidentská forma vlády, jej výhody a nevýhody. Porovnanie prezidentského systému USA so systémom v Latinskej Amerike.

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
23 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8753
Posledná úprava
19.04.2018
Zobrazené
8 137 x
Autor:
hafino
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Výrok amerického politika Barryho Goldwatera „ Ak je štát dosť silný na to, aby nám dal všetko, čo si prajeme, tak je dosť silný, aby to aj všetko vzal“ hovorí o dôležitosti spôsobu vládnutia. Každý štát, ktorý sa snaží o zakotvenie demokratických inštitúcií a návykov, je jedinečným laboratóriom. Sám si musí nájsť priestor pre pravidlá hry. K tým základným môžeme zaradiť stanovenie si formy vlády - teda či bude formovať parlamentnú, prezidentskú alebo kombinovanú. K tomu musí prispôsobiť aj vhodnú formu volebného systému.
Forma vlády predstavuje úpravu systému najvyšších orgánov štátu. Vyjadruje hierarchiu rozloženia moci v štátu. Nepredstavuje len ústavné (teoretické) vymedzenie, ale je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov (osobností zastávajúcich tieto posty, tradícií, zvykov a pod.).
K základným modelom foriem vlády patrí prezidentský a parlamentný systém. Spoločným znakom oboch základných teoretických modelov je skutočnosť, že volenému parlamentu patrí zákonodárna moc. Platí tu uplatňovanie suverenity ľudu. Tento znak ju voľbami preniesol na zastupiteľský zbor - zákonodarný orgán. Základný rozdiel medzi týmito systémami spočíva však v zložení, postavení a členení výkonnej moci, a najmä v postavení jej prezidenta.

Témou mojej práce je prezidentská republika, ktorou sa budem snažiť podrobnejšie rozpracovať postavenie jednotlivých zložiek moci v štáte. Okrem porovnania výhod a nevýhod prezidentského systému si za cieľ práce staviam priblížiť rozdelenie tohto systému na výkonnú, zákonodárnu, súdnu moc a volebný systém Spojených štátov amerických. Na základe tejto teoretickej časti chcem porovnať Spojené štáty americké, ktoré sú tak typické pre tento systém vlády s inými štátmi, ktoré si osvojili tento systém vládnutia.

Kľúčové slová:

výkonná moc

zákonodárna moc

súdna moc

volebný systém

prezidentský systémObsah:
 • ÚVOD 2
  1. PREZIDENTSKÁ FORMA VLÁDY 3
  1.1. Vnímané výhody prezidentských systémov 4
  2. PREZIDENTSKÝ SYSTÉM SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH 5
  2.1. Výkonná moc 6
  2.2. Zákonodarná moc 8
  2.3. Súdna moc 11
  2.4. Volebný systém 11
  3. PREZIDENTSKÝ SYSTÉM V LATINSKEJ AMERIKE 13
  ZÁVER 15
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 16

Zdroje:
 • HORVÁTH, P.: Funkcia prezidenta v ústavných systémoch. Bratislava, IVO, 2000. 77 s.
 • LEŠKA, D.: Politické systémy vyspelých demokracií. Bratislava, Metodické centrum mesta Bratislavy, 1992. 30 s.
 • GLICK, N.: Náčrt Americkej Vlády. USA, 1989. 95 s.
 • VOKÁLOVÁ, E., KUPKOVIČ, M.: Texty k štúdiu politických systémov. Bratislava, EKONÓM, 2004. 176 s.
 • PALUŠ, I.: Štátne právo vybraných európskych štátov a USA. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 1999. 212 s.
 • KRESÁK, P.: Porovnávacie štátne právo (Ústavné systémy demokratických štátov). Bratislava, Univerzita Komenského, 1993, 454 s.
 • EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA.: Ústava Spojených štátov amerických. USA.