Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Najnovšie trendy v organizačných štruktúrach

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
90 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6362
Posledná úprava
01.08.2018
Zobrazené
4 131 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Manažment dobre fungujúcich firiem musí plniť veľa úloh - predvídať svoj budúci vývoj, aktivizovať spolupracovníkov, overovať funkčnosť riadeného systému. Medzi dôležité úlohy patrí i funkcia organizátorská, ktorá sa plní vytvorením organizačnej štruktúry a vymedzením základných funkčných náplní, právomocí a zodpovedností.
Stavebnými kameňmi, s ktorými pracuje organizačná architektúra, sú také pojmy, ako je rozpätie, deľba kompetencií, koordinácia, právomoc, zodpovednosť, nadriadení, podriadení, centralizácia, decentralizácia, plochá či strmá organizačná štruktúra.
Aj keď existuje prirodzený záujem koncipovať organizačnú štruktúru firmy ako čo najstabilnejšiu, nejde sa vyhnúť ich úpravám či zásadnými zmenám, ktoré vyplývajú zo širšieho rámca zmien prebiehajúcich vo firme ako celku. U netradičných formách organizačných štruktúr môžeme hovoriť o väčšej flexibilite, angažovanosti pracovníkov a pod.

Kľúčové slová:

etika

marketing

manažment

organizačná štruktúra

právomoc

koordinácia

centralizácia

decentralizáciaObsah:
 • 1 Úvod do organizačných štuktúr 3
  2 Typy organizačnej štruktúry 4
  3 Faktory ovplyvňujúce výber organizačnej štruktúry 4
  4 Ako vznikajú organizačné štruktúry? 5
  5 Tendencie rozvoja organizačných štruktúr 6
  Záver 10
  Použitá literátúra 11

Zdroje:
 • VEBER, J. a kolektív: Management. Management Press, Praha 2003
 • MINTZBERG, H.: The Manager’s Job Folklore and Fact. Harward Business Review, 1994
 • MAJTÁN, M. a kolektív: Manažment. EKONÓM, Bratislava 2001
 • DRUCKER, P. F.: Řízení v turbulentí době. Management Press, Praha 1994
 • JIRÁSEK, J.: Transformační řízení. Praha, Grada 1993
 • Internet