Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Operačné systémy - prednášky

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
48 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2268
Posledná úprava
02.10.2016
Zobrazené
5 160 x
Autor:
marta16
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Používateľ počítača si málokedy uvedomí, ako často operačný systém zasahuje v jeho prospech.
Operačný systém sa stará o prideľovanie prostriedkov počítača procesom. Zaisťuje správny výpočet reálneho času, efektívne využívanie univerzálneho procesora, operačnej pamäte, diskov a ostatných zariadení počítača. V neposlednej miere sa používateľovi snaží zabezpečiť príjemné prostredie pre prácu i zábavu.
Bez operačného systému počítača by používateľ so svojimi programami vôbec nemohol komunikovať, ba nedokázal by ich ani len spustiť. Samotné programy by nevedeli zobrazovať údaje na monitore, nemali by ako pristupovať na disk ani na iné pripojené zariadenia. Boli by stratené.
Preto je operačný systém základným softvérovým vybavením, bez ktorého by bol aj ten najlepší počítač iba hŕbou mŕtveho železa. Je to najdôležitejší program v počítači.
Tieto prednášky pojednávajú o základných princípoch operačných systémov.


Kľúčové slová:

operačný systém

distribuované systémy

prístupové práva

zabezpečenie

primárna pamäť

editor

unixObsah:
 • Predslov i
  Poďakovanie ii
  Upozornenie iii
  Ako sa učiť iv
  Čomu neveriť v
  Obsah vi
  1. Operačný systém 1
  1.1. História 1
  1.2. Operačný systém 2
  1.3. Os pre personálne počítače 2
  1.4. Zložité počítačové systémy 2
  1.4.1. Paralelné systémy 2
  1.4.2. Distribuované systémy 3
  1.4.2.1. Klasické distribuované systémy 3
  1.4.2.2. Agentové systémy 3
  2. Architektúra počítača 5
  2.1. Prerušenia 5
  2.2. I/o zariadenia 6
  2.3. Pamäťová hierarchia 7
  2.4. Ochrana v počítači 9
  3. Architektúra operačného systému 11
  3.1. Správa procesov 11
  3.2. Správa (primárnej) pamäte 11
  3.3.Správa sekundárnej pamäte 11
  3.4.Správa periférnych zariadení 11
  3.5.Správa súborov 11
  3.6.Komunikačný systém (sieťová podpora) 12
  3.7.Používateľské rozhranie 12
  4.Správa súborov 15
  4.1.Úvod 15
  4.2.Prístupové práva 16
  4.3Implementácia súborového systému 18
  5.Správa procesov 21
  5.1.Zavádzanie a vykonávanie úloh 21
  5.2.Stav procesu 21
  5.3.Plánovanie procesov 22
  5.4.Koordinácia a plánovanie využívania procesora 22
  6.Správa a plánovanie periférnych zariadení 25
  6.1.Synchronizačné úlohy a ich riešenia 25
  6.2.Uviaznutie a metódy ochrany proti nemu 33
  7.Správa primárnej pamäte 37
  7.1.Adresy z hľadiska programu 37
  7.2.Efektívne využívanie primárnej pamäte 37
  7.3.Prideľovanie primárnej pamäte 38
  7.3.1. Súvislá alokácia 38
  7.3.2. Stránkovanie 38
  7.3.3. Segmentácia 39
  7.3.4. Segmentované stránkovanie 39
  7.4. Virtuálna pamäť - odkladanie stránok na disk 39
  7.5. Simulovaná vyrovnávacia pamäť disku 41
  7.6. Praktické nastavovanie virtuálnej pamäte 42
  8. Ochrana a zabezpečenie 45
  8.1. Ochrana 45
  8.2. Zabezpečenie 45
  8.3. Narušenie bezpečnosti 46
  9. Počítačové siete a distribuované systémy 49
  9.1. Paralelný počítač verzus počítačová sieť 49
  9.2. Lan a wan 49
  9.3. Topológia siete 50
  9.4. Komunikácia v sieti počítačov 50
  9.4.1. Adresácia v internete 50
  9.4.2. Smerovanie 52
  9.4.3. Spojenie 52
  9.5. Zaťaženie siete 52
  9.6. Vrstvená štruktúra siete 53
  10. Unix 55
  10.1. Úvod 55
  10.2. Vlastnosti 55
  10.3. Základné príkazy unixu 55
  10.4. Textové editory 57
  10.4.1. Editor vi 57
  10.4.2. Editor joe 58
  11. Novell netware 61
  11.1. Úvod 61
  11.2. Koncepcia firmy novell 61
  11.3.Urýchlenia 61
  11.4.Prehľadávané disky 62
  11.5.Prístup k zdieľaným údajom 62
  11.6.Netware odolný voči chybám 62
  11.7.Používatelia siete 63
  11.8.Spustenie prístupu na sieť 63
  11.9. Mapovanie zväzkov 64
  11.10. Zabezpečenie 65
  11.10.1. Prihlasovacia procedúra 65
  11.10.2. Prístup k súborom 65
  11.10.2.1. Atribúty adresárov 65
  11.10.2.2. Atribúty súborov 65
  11.10.2.3. Používateľské práva súborov 66
  11.10.2.4. Používateľské práva adresárov 66
  11.10.2.5. Maska dedených práv 67
  11.11. Služobné programy 67
  11.11.1. Syscon 67
  11.11.2. Setlogin 67
  11.11.3. Filer 68
  11.12. Riadkové príkazy 68
  11.12.1. Pomoc 68
  11.12.2. Pripájanie/odpájanie 68
  11.12.3. Mapovanie diskových zväzkov 68
  11.12.4. Práca so sieťovými adresármi 68
  11.12.5. Práca so súbormi 68
  11.12.6. Zasielanie správ 68
  11.12.7. Tlač na tlačiarni 68
  11.12.8. Informácie o používateľoch 69
  11.12.9. Zabezpečenie v sieti 69
  11.12.10. Informácie zo servera 69
  11.12.11. Nastavenie počtu transakcií 69
  Odporúčaná literatúra 71
  Príloha a: často používané skratky 73

Zdroje:
 • Bach Maurice J.: Principy operačního systému Uni, Softvérové aplikace a systémy, Praha, 1993
 • Brodský, Skočovský: Operačný systém Unix a jazyk C, SNTL Praha, 1989
 • Madnick S.E., Donovan J.J.: Operační systémy, SNTL Praha, 1983
 • Milankovič M.: Operating Systems. Concepts and design, (špičková učebnica), McGraw-Hill International Editions, New York, 1992
 • Norton P., Hahn H.: Průvodce Unixem, UNIS publishing, Brno, 1993
 • Príručka systému Nowell Netware v3.11, SystemConsult Pardubice, 1992
 • Schatt Stan: Počítačové sítě LAN od A do Z, Grada, Praha, 1994
 • Schmotzer Milan: Linux. Príručka požívateľa a administrátora. ň