Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Skúmanie štatistickej závislosti spotreby paliva osobných automobilov od objemu valcov a závislosti spôsobu chladenia motora od druhu paliva

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
550
Posledná úprava
01.05.2017
Zobrazené
5 447 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
V rozmanitej praxi potrebujeme skúmať viac kvantitatívnych premenných. Zvyčajne nás zaujíma aký vzťah medzi nimi, t. j. či existuje závislosť jednej premennej od ostatných alebo nie. Pri skúmaní závislosti kvantitatívnych premenných ide o uskutočnenie dvoch zá-kladných analýz:
- regresná analýza, predmetom ktorej je vyjadrenie priebehu závislosti pomocou vhodnej funkcie, t. j. hľadáme model, ktorý by vysvetľoval správanie závislej premen-nej od správania jednej alebo skupiny nezávislých premenných. V tejto práci som sa zameral na skúmanie závislosti spotreby paliva (liter/100 km) osobných automobilov od ich objemu valcov motora (cm 3 ).
- korelačná analýza, cieľom ktorej je charakterizovať tesnosť závislosti medzi dvoma, resp. viacerými premennými určitou číselnou hodnotou.

Kľúčové slová:

regresná analýza

korelačná analýza

testy

hypotézy

asociácia

odhad

analýza rozptyluObsah:
 • 1. Úvod -2-
  2. Regresná analýza -3-
  2.1 Odhad parametrov regresného modelu -3-
  2.2 Analýza rozptylu -4-
  3. Korelačná analýza -5-
  4. Intervalové odhady a testy hypotéz -6-
  5. Meranie asociácie -7-
  6. Záver -7-
  7. Zoznam použitej literatúry -8-
  8. Príloha -9-

Zdroje:
 • Mária Pažitná a kolektív: Zbierka úloh zo štatistiky „A“, Ekonóm 1998
 • Eva Sodomová a kolektív: ŠTATISTIKA modul A, Ekonóm 1998
 • mesačník AUTO, čísla: 2/97, 5/97, 1/98, 2/98, 5/98, 8/98, 9/98, 11/98, 12/98, 1/99, 3/99, 9/99, 12/99, 1/2000