Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Dolný Kubín - mesto a okres, Oravský Podzámok

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
6,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4796
Posledná úprava
18.10.2017
Zobrazené
7 362 x
Autor:
orsinko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Dolný Kubín je obľúbenou destináciu a strediskom cestovného ruchu či už letného alebo zimného. Disponuje mnohými turistickými hodnotami, a to ubytovacími, stravovacími, informačnými, ich kombináciami a ďalšími komplexmi služieb. Dolný Kubín je však doposiaľ ako cieľovou destináciou cestovného ruch preferovaný len u malej skupiny návštevníkov. Dopyt po službách cestovného ruchu je neporovnateľne vyšší v zimných mesiacoch, kedy je v prevádzke neďaleké lyžiarske stredisko Kubínska hoľa. Kubín je charakteristický ako centrum prehliadky slovenskej poézie vďaka dlhodobej tradícií organizovania súťaže Hviezdoslavov Kubín a je právom nazývaný metropolou Oravy.
Oravský Podzámok podobne ako Dolný Kubín ponúka mnohé z možností cestovného ruchu. Preslávil ho hlavne Oravský hrad, ktorý je dominantou tejto obce, nachádza sa priamo nad ňou. Obe lokality disponujú nie len výbornou polohou, ale aj prírodným, historickým, kultúrnym a ľudským potenciálom, ktoré predstavujú nevyhnutný predpoklad pre uplatnenie sa na trhu. Dnešný zákazník cestovného ruchu, a hlavne mladí ľudia a zdravotne postihnutí, ako dva špecifické segmenty vyžadujú a vyhľadávajú lokality, kde sú ponúkané komplexné balíky služieb.

Kľúčové slová:

Dolný Kubín

cestovný ruch

lokalita

marketingové niky

cestovný ruch

obyvatelia

odporúčania

horyObsah:
 • ÚVOD 2
  1. SWOT analýza 3
  2. Popis lokality 6
  3. Marketingové niky 7
  3.1 Mestský a kultúrno-poznávací cestovný ruch 7
  3.2 Letný cestovný ruch a pobyt pri vode 8
  3.3 Vidiecky cestovný ruch a agroturistika 8
  3.4 Zimný cestovný ruch a pobyt na horách 9
  3.5 Mesto Dolný Kubín pre obyvateľov, deti a zdravotne postihnutých 11
  4. Rôzne 13
  4.1 Plánované budovanie polyfunkčného objektu pre šport a relax 13
  4.2 Päťmiliónová podpora na oblasť kultúry 13
  4.3 Fond sociálneho rozvoja 13
  5. Záverečné odporúčania 15
  6. Použité zdroje 16
  5. OBRAZOVÁ PRÍLOHA 17

Zdroje:
 • Akčný plán rozvoja vidieka Žilinského kraja na roky 2005 - 2006
 • Nová stratégia rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013 schválená uznesením vlády 09. 05. 2007
 • Štátna politika cestovného ruchu Slovenskej republiky, schválená uznesením vlády 19. 09. 2007
 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dolný Kubín na roky 2007 - 2013
 • Marketingová stratégia rozvoja cestovného ruchu, mesto Dolný Kubín, september 2007
 • propagačné materiály mesta Dolný Kubín a okolitých obcí