Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Marketingová organizačná štruktúra podniku (Strategický marketing)

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
3,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13274
Posledná úprava
12.11.2020
Zobrazené
2 634 x
Autor:
sashenak
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Organizačná štruktúra je množina prvkov, resp. štruktúrnych jednotiek organizácie a vzťahov medzi nimi.
Prvkom, štruktúrnou jednotkou je ucelená časť organizácie, a to útvar a pracovisko. Útvar má vymedzenú funkciu, právomoci a zodpovednosti a je prepojený vertikálnymi a horizontálnymi väzbami s inými útvarmi.
Vzťahy medzi nimi sú informačné väzby, ktoré pomáhajú realizovať nevyhnutné informačné prepojenie na plnenie vykonávacích procesov. Je to informačný proces výsledkov rozhodovania po hierarchickej úrovni, výmena informácií v rámci vzájomnej spolupráce jednotlivých prvkov a poskytovanie informácií o splnení úlohy.
Organizačná štruktúra riadiaceho systému tvorí základňu procesu riadenia. Proces riadenia môže prebiehať len v rámci zodpovedajúcej organizačnej štruktúry.
Z prvotnosti procesu riadenia a druhotnosti organizačnej štruktúry vyplýva, že pri budovaní riadiaceho systému treba vychádzať z procesu riadenia a na základe toho odvodiť a vytvoriť organizačnú štruktúru systému.
Organizačná štruktúra je dôležitý faktor, ktorý významne ovplyvňuje kvalitu a efektívnosť riadenia a prostredníctvom neho efektívnosť činnosti organizácie.
Organizačná štruktúra prekonáva rozličné kvalitatívne a kvantitatívne zmeny, preto ju treba chápať ako stále sa meniacu, existujúcu v ustavičnom pohybe.
Pri tvorbe organizačnej štruktúry je potrebné riešiť dve navzájom súvisiace otázky, a to:
- organizačnú diferenciáciu činností
- organizačnú integráciu činností
...

Kľúčové slová:

marketing

strategický marketing

podnik

štruktúra

štruktúra podniku

ogranizovanie

organizačný

organizačná štruktúra podniku

marketingový útvar

trh

reklama

nákup

výroba

vedenie podnikuObsah:
 • 1. TEORETICKÁ ČASŤ
  1.1 Podstata a poslanie organizačnej štruktúry
  1.2 Úlohy marketingu v podniku
  1.3 Vytváranie a rozvoj marketingového systému v podniku
  1.3.1 Koncepcia marketingového útvaru
  1.3.2 Personálne zabezpečenie marketingového útvaru
  1.3.3 Stupeň centralizácie a decentralizácie
  1.4 Organizačné štruktúry marketingu v podniku
  1.4.1 Typy vnútornej organizačnej štruktúry
  1.4.2 Funkčne orientovaná organizácia marketingu
  1.4.3 Výrobkovo orientovaná organizácia marketingu
  1.4.4 Trhovo orientovaná organizácia marketingu
  1.4.5 Kombinované organizačné štruktúry marketingu
  1.5 Vplyv decentralizácie na marketingovú organizáciu
  1.6 Chyby pri vytváraní marketingového útvaru
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • Lesáková, D.: Strategický marketingový manažment, SPRINT, Bratislava 2001
 • Lesáková, D.: Strategický marketing, PROFIS, Bratislava 1994
 • Tomek, J. a kol.: Marketingová stratégia podniku, Management Press, Praha 1992
 • Kotler, P.: Marketing management, Victoria Publishing, Praha 1992