Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

U. S. Steel Košice a. s. na slovenskom, českom a ukrajinskom trhu

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13879
Posledná úprava
20.09.2021
Zobrazené
1 242 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
The United States Steel Corporation so sídlom v Pittsburghu je najväčším výrobcom ocele v USA a spolu so svojimi európskymi závodmi patrí medzi popredných výrobcov ocele na svete. Bola založená 25. februára 1901 a uvedená do prevádzky 1. apríla ako holdingová spoločnosť. Vychádzala z vizionárskych predstáv a skúseností obchodníka a priemyselníka Andrewa Carnegieho, finančníka Johna P. Morgana a právnika Elberta H. Garyho. Spoločnosť bola taká obrovská, že v roku 1901 tvorila 7% hrubého domáceho produktu Spojených štátov. Vyrábala a predávala 67% domácej a 29% svetovej ocele. Korporácia nielenže zmenila spôsob fungovania oceliarskeho priemyslu v USA, ale priniesla aj nové myšlienky do obchodnej súťaže a zásady podnikateľskej etiky.
Nová etapa v histórii košických železiarní začína 24. novembra 2000, kedy bola celá hutnícka časť predaná a výsledkom bola spoločnosť U. S. Steel Košice, ako úspešné spojenie slovenských technických zručností a znalostí so silným americkým vedením a obchodnou skúsenosťou zameranou na trh. Spoločnosť bola prijatá za člena prestížnych medzinárodných organizácií, združujúcich výrobcov železa a ocele, stal sa partnerom renomovaných zahraničných firiem v spoločných podnikoch. Prostredníctvom svojich divíznych závodov zabezpečuje procesy od spracovania primárnych nerastných surovín, cez výrobu surového železa a ocele, až po výstupy finálnych produktov s vysokou pridanou hodnotou. ...

Kľúčové slová:

USS Košice

US STEEL

Košice

marketing

medzinárodný marketing

manažment

produkt

produktová koncepcia

strategické plánovaine

zahraničný trh

SWOT analýza

hutníctvo

internacionalizáciaObsah:
 • Projekt firmy U.S. STEEL KOŠICE - 3 -
  1. Predstavenie materskej spoločnosti firmy - 3 -
  Produkty - 3 -
  Stupeň internacionalizácie - 4 -
  Konkurenčné prostredie vo svete - 4 -
  2. Strategické plánovanie spoločnosti v období vstupu na slovenský trh v roku 2000 - 5 -
  Poslanie spoločnosti U. S. Steel Košice a. s. - 5 -
  Ciele spoločnosti - 5 -
  3. Charakteristika odvetvia na slovenskom trhu a vybraných zahraničných trhoch - 7 -
  3.1. Hutnícky priemysel v Slovenskej republike - 7 -
  3.2. Hutnícky priemysel v Českej republike - 9 -
  3.3. Hutnícky priemysel v Ukrajine - 10 -
  4. Charakteristika marketingového prostredia vybraných trhov - 11 -
  Analýza prostredia - Slovenská republika - 11 -
  Analýza prostredia - Česká republika - 14 -
  Analýza prostredia - Ukrajina - 15 -
  5. Index vnímania korupcie - 17 -
  6. RATING Slovenskej republiky, Českej republiky a Ukrajiny - 18 -
  7. Stupeň a motívy internacionalizácie - 19 -
  Stupeň internacionalizácie - 19 -
  Motívy internacionalizácie - 19 -
  8. Formy vstupu na vybrané trhy - 20 -
  9. Určenie kľúčových stratégií v medzinárodnom podnikaní - 22 -
  10. Kultúrna charakteristika trhov na základe Hofstedeho kritéií - 23 -
  11. Segmentácia trhu - 26 -
  12. Anylýza a výskum trhu - SWOT analýza - 28 -
  13. Marketingový mix spoločnosti U.S.Steel Košice - 33 -
  13.1. Výrobková politika firmy U. S. Steel Košice a.s. - 33 -
  13.2. Komunikačná politika firmy U. S. Steel Košice a.s. - 38 -
  13.3. Distribučná politika firmy U. S. Steel Košice a.s. - 38 -
  13.4 Cenová politika firmy U. S. Steel Košice a.s. - 39 -
  Záver: - 41 -
  Použitá literatúra: - 42 -

Zdroje: