Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Obsah devízového zákona a vykonávacích vyhlášok v SR

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6786
Posledná úprava
12.08.2018
Zobrazené
1 016 x
Autor:
gabistar
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Devízový zákon č. 202/1995 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti 1. 10. 1995, vytvoril podmienky na zavedenie vonkajšej konvertibility slovenskej koruny pre bežné obchodné operácie v rozsahu bežného účtu platobnej bilancie. Takisto umožňuje obeh Sk v zahraničí pri všetkých operáciách.

Vonkajšia konvertibilita Sk znamená, že tuzemec môže plniť svoje záväzky voči cudzozemcom za podmienky, že má dostatok vlastných korunových prostriedkov a predloží tuzemskej banke doklad, z ktorého je zrejmé, že ide o záväzok voči cudzozemcovi.

Fyzickým a právnickým osobám to umožnilo vykonávať bez obmedzenia platby za svoje záväzky v rámci obchodných operácií do zahraničia v slovenských korunách alebo v cudzej mene.

Kľúčové slová:

devízový zákon

devízová kontrola

delikty

sankcie

vonkajšia konvertibilita

obmedzenie platby

obchodné operácie

platobná bilancia

dovoz a vývoz bankoviek a mincíObsah:
 • Úvod
  1. Predmet zákona a štruktúra zákona
  2. Základné pojmy
  3. Práva a povinnosti tuzemca a cudzozemca, devízová kontrola
  4. Devízová kontrola, devízové priestupky, devízové delikty a sankcie
  5. Núdzový stav v devízovom hospodárstve
  6. Podstatné zmeny devízového zákona zavedené novelou č. 456/2002 z. z.
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Zákon č. 202/1995 Z. z. z 20. septembra 1995 Devízový zákon
 • Zákon č. 456/2002 Z. z. z 15. júna 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon
 • Vyhláška č. 390/1999 Z. z. Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1999, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona
 • Smreková M: Dovozný a vývozný obchodný prípad. Bratislava: Slovenská obchodná a priemyselná komora 2002
 • Bulletin Allen & Overy. Marec 2003
 • http://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx
 • https://www.noveaspi.sk/