Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 615   projektov
8 nových

Legislatíva v oblasti cien - cena v marketingu

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6625
Posledná úprava
09.08.2018
Zobrazené
823 x
Autor:
gabistar
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Prvá časť obsahuje základnú definíciu zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Tento zákon upravuje pravidlá dohodovania, uplatňovania, regulácie a kontroly cien výrobkov, výkonov, prác, služieb, nájmu a nehnuteľností a pôsobnosť Orgánov štátnej správy v oblasti cien tovaru pre tuzemský trh vrátane cien tovaru z dovozu a cien tovaru určeného na vývoz. Zákon vymedzuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb a orgánov štátnej správy pri uplatňovaní tohto zákona.
Zákon sa nevzťahuje na cenne papiere, lotérie a iné podobne hry, na odmeny, úhrady a platby, náhrady pri vyvlastnení, náhrady škôd a nákladov, na poplatky, pokuty, penále, úroky, poistné a medzinárodné tarify v doprave a v oblasti pôšt a telekomunikácií podľa osobitných predpisov.
Druhý paragraf obsahuje základný pojem ceny, rozdiel medzi cenou nakúpeného tuzemského alebo dovezeného tovaru, pojem ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.
Druhá časť je zameraná na dohodovanie ceny. Vymedzuje jeho charakteristiku, záväzky týkajúce sa dohodovania ceny a určuje čo môže byť súčasťou ceny dohodovania.

Kľúčové slová:

legislatíva v oblasti cien

regulácia cien

cenové moratórium

cenový vývoj

cenová kontrola

evidencia

dovezený tovar

náklady

ziskObsah:
 • Charakteristika zákona č. 18/1996 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o cenách
  Zapracované zmeny podľa zákonov
  Zmeny sa týkajú nasledujúcich paragrafov a odsekov
  Rozhodovanie vo veciach regulovaných cien
  Základné ustanovenia
  Dohodovanie ceny
  Opatrenia na zamedzenie nežiadúceho cenového vývoja
  Regulácia cien
  Spôsoby regulácie cien
  Úradné určenie cien
  Vecné usmerňovanie cien
  Časové usmerňovanie cien
  Cenové moratórium
  Rozhodovanie vo veciach regulovaných cien
  Osobitné ustanovenia pri dohodovaní cien
  Cenová evidencia a cenové Informácie
  Cenou evidencia
  Cenové informácie
  Označovanie tovaru cenami
  Cenová kontrola
  Porušenie cenovej disciplíny
  Konanie o porušení cenovej disciplíny
  Pôsobnosť orgánov v oblasti cien
  Všeobecné a záverečné ustanovenia
  Použitá literatúra

Zdroje: