Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Reklama ako informačné médium (Marketingová komunikácia a reklama, Média a informácie, Etika v reklame)

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12989
Posledná úprava
18.09.2020
Zobrazené
1 160 x
Autor:
barborisko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Bolo by zaujímavé vedieť, aké asociácie sa ľuďom spájajú so slovom reklama, na čo v súvislosti s týmto slovom myslia jej tvorcovia, na čo jej zadávatelia a na čo spotrebitelia. Dôležité pre nás všetkých je vedieť, čo a za akých podmienok môžeme od reklamy čakať. Po zmene systému hospodárstva z plánovaného na trhové, po otvorení sa trhu veľkej konkurencii už nestačí len vyrábať efektívne a kvalitne. Je potrebné nájsť si pre svoje výrobky ten správny spôsob propagácie. Rozvinutý marketing sa stal alfou a omegou podnikania. Vráťme sa najskôr o niekoľko rokov späť. Náhly príchod reklamy medzi ľudí mal množstvo negatívnych reakcií. Prijímatelia reklamy sa tvárili, že ju k svojmu životu nepotrebujú, že ich otravuje a že sa ňou vôbec neriadia. Významnú úlohu vtedy zohrali novinári, ktorí našli v tomto novom „fenoméne“ čerstvú studnicu námetov a intenzívne z nej začali čerpať. Spotrebitelia jednoducho reklame nepriali. V takejto atmosfére začali pôsobiť reklamné agentúry a presviedčať potenciálnych zákazníkov, že k formujúcemu sa trhu nevyhnutne patrí aj reklama. Vyvrátili pochybnosti o mieste reklamy v našej spoločnosti - spotrebiteľom dali jednoznačne najavo, že zadávatelia a média to s ňou myslia vážne a potenciálnym zadávateľom reklamy názorne predviedli účinný prostriedok konkurenčného boja. Bol to práve príchod zahraničnej konkurencie, ktorý ešte viac urýchlil proces rozvoja reklamného trhu na Slovensku.
Reklama je silným fenoménom súčasnej doby. Stretneme sa s ňou všade, niekedy aj na miestach, kde by sme niečo také ako reklamu určite nehľadali. Médiá, ulice, úrady, školy, jedálne, vlaky, autobusy sú ňou preplnené. Mestom sa nedá prejsť bez toho, aby sme aspoň podvedome nejakú nezaznamenali. Cieľom reklamy je komercializovať produkt tak, aby ho poznalo čo najviac používateľov a aby si ho v obchode kúpili aj tí, čo ho nepotrebujú. Pôsobenie reklamy na ľudí je rôzne. Niektorí ľudia nakupujú jedine pod jej vplyvom, iní si zase výrobky, ktoré majú rozsiahlu reklamnú kampaň nikdy nekúpia. Niekde medzi tým je ale bežný spotrebiteľ a takých je na Slovensku väčšina.
...

Kľúčové slová:

marketing

komunikácia

marketingová komunikácia

reklama

médiá

informácia

pszchológia

vnímanie

predaj

psychológia predaja

etika

morálka

kódex

etický kódex

teh

deti

detská reklamaObsah:
 • ÚVOD 2
  1. MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA A REKLAMA 4
  1.1. Vymedzenie marketingu 4
  1.1.1 Definícia reklamy 6
  1.1.2 Ciele reklamy 8
  1.2. Funkcie reklamy 8
  1.2.1 Ekonomická funkcia 9
  1.2.2 Spoločenská funkcia 9
  2. MÉDIÁ A INFORMÁCIE 11
  2.1. Médiá a masmédiá 11
  2.2. Výber médií 13
  2.3. Psychológia a reklama 16
  2.3.1 Pozornosť a vnímanie 19
  2.3.2 Pamäť a reklama 22
  2.3.3 Príbeh a dej 24
  2.3.4 Zabúdanie 25
  2.3.5 Asociácia 25
  3. ETIKA V REKLAME 27
  3.1. Miesto a význam etiky v reklame 27
  3.1.1 Etika a morálka 27
  3.1.2 Etické kódexy 28
  3.1.3 Diskusie o etike reklamy 29
  3.2. Detská reklama 31
  3.2.1 Deti ako trh 31
  3.2.2 Reklama a deti 32
  3.2.3 Výskumy detskej reklamy 35
  3.2.4 Vplyv reklamy na deti 36
  3.2.5 Regulácia detskej reklamy v SR 37
  ZÁVER 38
  POUŽITÁ LITERATÚRA 39

Zdroje:
 • DEFLEUR M., BALLOVÁ, Teorie masové komunikace, Praha: Karolinum 1996
 • DIATKA C.: Etika a súčasnosť, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2001
 • HANULÁKOVÁ E.: Reklama a etika. Bratislava:Eurounion, 2002
 • HANULÁKOVÁ E.: Etika v marketingu, Bratislava: Eurounion 1996
 • HORŇÁK, ŠEFČÁK: Etika reklamy, etika žurnalistiky, Bratislava: Sospra 1999
 • HRADISKÁ E.: Psychológia reklamy, Bratislava:Elita, 1998
 • JANKOVIČOVÁ E.: Deti a reklama. Internet : http://www.antiskola.sk/ zo dňa 12.7.2005
 • KRÁĽOVÁ Z.: Vplyv reklamy na deti. Internet : http: //www..atlas.sk/ zo dňa 11.4.2005
 • KULČÁKOVÁ, M. - RICHTEROVÁ, K.: Spotrebiteľ na trhu. Bratislava: Sprint, 1997
 • MOLNÁROVÁ E.: Detská reklama, Mesačník EMMA, február 2002, str.19-21
 • RAJT, Š.-ČÍŽKOVÁ O.: Marketing pre obchodné akadémie, Bratislava:SPN 1993
 • REMIŠOVÁ A.: Podnikateľská etika. Bratislava: vydavateľstvo Ekonóm 1999
 • RUTTER, J.: Moderní reklama: Umění zaujmout, Management Press, Praha 1995
 • SMITH, N.C. - QUELCH, J.A,: Ethics in Marketing. Boston:Irwin, 1993
 • ŠÍBL, D. a kolektív:Malý slovník trhovej ekonomiky, Bratislava: Elita1991
 • VALLANCE, E.: Business Ethics at Work. Cambridge:Cambridge University Press, 1995
 • VYSEKALOVÁ J., KOMÁRKOVÁ R., Psychologie reklamy, Praha: Grada Publishing 2002