Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 761   projektov
0 nových

Analýza konkurencie firmy a jej vplyv na úspešnosť podniku

«»
Prípona
.rar
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40638
Posledná úprava
11.10.2012
Zobrazené
2 132 x
Autor:
andrea.tothova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom tohto projektu je analýza konkurencie podniku a jej vplyv na úspešnosť firmy. Budem sa snažiť nájsť a analyzovať prípadnú konkurenciu zatiaľ neexistujúcej firmy Chill Out. Táto firma je orientovaná predovšetkým na masáže a exotické nápoje ako sú čaje a kávy. Budúcim zákazníkom sa budeme snažiť priblížiť kultúru rôznych exotických krajín. Skúsim odhadnúť úspešnosť firmy na našom trhu, prípadne navrhnúť stratégiu, ktorá by pomohla osloviť čo najviac zákazníkov a tým sa udržať na trhu aj napriek konkurencii.

Prvá časť projektu je venovaná teoretickým východiskám, ktoré poskytujú práci základ z ktorého vychádza neskoršia analýza a praktická časť. 

Druhá časť je praktická, ciele ktoré som si vopred určila som riešila dotazníkovou metódou. Ako doplnkovú funkciu som si vybrala SWOT analýzu.

Záverečnú časť projektu tvorí vyhodnotenie, ako aj návrhy na riešenie zistených problémov.

Kľúčové slová:

analýza

konkurencia

firmy

úspešnosť podniku

SWOT analýzaObsah:
 • Úvod 2
  Teoretická časť
  1. Analýza konkurencie podniku 3
  2. Porterov model 4
  2.1. Identifikácia konkurentov 4
  2.2. Poznanie cieľov konkurentov 5
  2.3. Hodnotenie stratégie presadzovaných konkurentmi 6-7
  2.4. Posúdenie silných a slabých stránok 8-9
  2.5. Odhad pravdepodobnosti správania konkurentov a ich regulovanie na zmeny na trhu 9
  3. Základné formy konkurencie 10-11
  4. Zdroje informácií o konkurencii 11
  Praktická časť
  5. Vlastný prieskum
  5.1. Ciele a hypotézy prieskumu 12
  5.2. Metódy a postupy prieskumu
  5.2.1. Charakteristika prieskumnej metódy 13-14
  5.2.2. Realizácia prieskumu 14
  6. Štatistické spracovanie a interpretácia prieskumu 14-20
  6.1. Zhrnutie výsledkov prieskumu 21
  6.2. Návrhy pre prax 22
  6.3. Použité zdroje 23
  Záver 24
  Prílohy

Zdroje:
 • KOTLER, P.: 1992. Marketing, management. Analýza, plánovaní, využití, kontrola. Victoria publishing
 • Neznámy autor, Analýza konkurencie, 5. 4. 2004, Dostupné na internete
 • Neznámy autor, Strategický manažment, 5. 1. 2012, Dostupné na internete
 • Neznámy autor, Michael Porter, 20. 2. 2012, Dostupné na internete
 • Neznámy autor, Analýzy konkurencie, Dostupné na internete
 • Neznámy autor, Analýza konkurencie a benchmarking, Dostupné na internete
 • Neznámy autor, Marketingové analýzy, Dostupné na internete